Nutná obhajoba obhájcemOd: SKP Prostějov <orpvskpvok@mvcr.cz>
Datum: 3. dubna 2013 11:30
Předmět: (bez předmětu)
Komu: DusanDvorak@seznam.cz


Dobrý den,

obdržel jsem Vaše vyjádření, týkající se termínu plánovaného výslechu Vaší osoby dne 05.04.2013 v trestní věci ....... Termín výslechu dne 05.04.2013 považujte prosím za zrušený!

 Ve smyslu ust. § 36 odst. 2 trestního řádu musíte mít v dané trestní věci obhájce již v přípravném řízení. 
V případě, že si obhájce sám volit nebudete a nebude-li Vám obhájce zvolen ani jinou oprávněnou osobou, vyžádám u Okresního soudu v Prostějově, aby Vám pro dané řízení byl ustanoven obhájce "ex officio" dle stávajícího pořadníku. Pokud si obhájce zvolíte sám, žádám Vás tímto o zaslání písemného zplnomocnění konkrétního obhájce. Poté dohodneme nový termín výslechu Vaší osoby v Olomouci, přičemž o tomto budu předem informovat i Vašeho obhájce.

S podzravem
por. Horák M.


Od: Dušan Dvořák <dusandvorak@seznam.cz>
Datum: 3. dubna 2013 12:03
Předmět: Re: (bez předmětu)
Komu: SKP Prostějov <orpvskpvok@mvcr.cz>


Zdravím, děkuji, jak zní zákon víte, takže advokáta na mou kauzu ze zákona nepotřebuji a ani nežádám. § 36b

(1) Je-li dán důvod nutné obhajoby podle § 36 odst. 3 nebo § 36a odst. 2 písm. b), může se obviněný obhájce vzdát, nejde-li o trestný čin, za který lze uložit výjimečný trest. Obviněný se může obhájce vzdát i v případě nutné obhajoby podle § 36 odst. 4 písm. a).Přeji vám hezký den, pevné zdraví a stálou pohodu

Dušan Dvořák, MMCA
http://dusandvorak.blogspot.com/
Konopí léčí nejen rakovinu
http://www.konopijelek.cz/
Vládní projekt "Marihuana do lékáren" je podvod, korupce a zločin na občanech.