Diag Human Cannabis, IČ: 26670232, Tylova 963/2, CZ 779 00 Olomouc
Diag Human Cannabis, IČ: 26670232, Tylova 963/2, CZ 779 00 Olomouc
Okresní státní zastupitelství v Prostějově a KSZ v Brně
Na vědomí Policie ČR, odd. SKPV
Újezd 12, 796 77 Prostějov

Žádost k stížnosti proti 7 obvinění Dušana Dvořáka z Olomouce od roku 2010 za úrodu léčivého konopí v Ospělově v roce 2012 o položení předběžné otázky SDEU

Otázka SDEU: Lze občany vinit z protiprávního jednání, kterého se mohou dopustit nesplněním normy, která nebyla v souladu se směrnicí 98/34/ ES řádně notifikována v souladu s právem Unie, pokud občané a společnosti spolupracující na výzkumném programu „Konopí je lék“, o splnění dané normy prokazatelně požádali?

Dovolujeme si tímto informovat o usneseních Nejvyššího soudu ČR z let 2006 a 2008 (sp. zn. 3 Tdo 687/2006, 3 Tdo 52/ 2008), především pak ale odkazujeme na rozsudky Soudního dvora Evropské unie C‑137/09 (Josemans) zakazující kriminalizovat výzkum a terapeutické využití konopí, rozsudek C 59/11 (Association Kokopelli proti Graines Baumaux SAS), kterým Soudní dvůr zakázal monopol odrůdové banky s registrovanými odrůdami rostlin a povolil obchodovat, pěstovat a šlechtit necertifikované, křížené a původní odrůdy…Trestní zákoník v předmětném vládním nařízení, zákon o léčivech i zákon o návykových látkách nebyly dosud ve vztahu k technickému předpisu stran konopí řádně notifikovány dle povinnosti směrnice 98/34/ES a jsou dle ustálené praxe právně neúčinné – nevymahatelné (viz  C-390/99 Canal Satélite Digital, v posledních letech měl Soudní dvůr příležitost směrnici 98/34/ES aplikovat v trestních věcech, jako je např. věc C‑267/03 Lindberg nebo ve věci C-20/05 Schwibbert)

Žádáme tímto položit prostřednictvím Nejvyššího soudu ČR předběžnou otázku SDEU (viz čl. 267 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, viz nález ÚS 1009/08 ze dne 08.01.2009.ve věci Pfizer, body 22 a 30).

Viz kapitola 2 šetření České republiky Evropskou komisí na http://evropskakomise.blogspot.cz/


Dne 10.4.2013                          Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady

Poznámka 1: JUDr. Michal Bobek: Porušení povinnosti zahájit řízení o předběžné otázce podle článku 234 (3) SES najdete na internetové adrese:
http://www.ipravnik.cz/cz/clanky/pravo-evropske-a-mezinarodni/ap_89/pd_8/txtexpresion_z%C3%A1kon%C5%AF/art_3736/detail.aspx