SUKL rozhodl, že konopí neléčí

Státní ústav kontroly léčiv 4.3.2013 rozhodl, že konopí neléčí a nebude hrazeno ze zdravotního pojištění, odkaz na rozhodnutí SUKLu zde   


Do 19.3. 2013 mohl každý jako my napsat SUKLu námitku (zde naše námitka), zda konopí léčí a zda ho hradit, či nehradit z veřejného zdravotního pojištění. 

Nutno poznamenat, že se tak děje v době právně neúčinných zákonů (zákona o léčivech, zákona o návykových látkách a trestního zákoníku) ČR porušujících právo Společenství atd. Viz šetření České republiky u Evropské komise díky nenoifikaci daných zákonů a ustanovení s povahou technického předpisu dle povinnnosti směrnice 98/34/ES uvedené na http://evropskakomise.blogspot.cz/ 
SUKL se s mnoha fundovanými námitkami, že konopí léčí, vypořádal po svém a argumenty nevyslyšel, viz zde   

Státnímu ústavu kontroly léčiv, který již v roce 2008 zavedl do lékopisu kanabinoid dronabinol (THC), lze doporučit odbornou literaturu a studie uvedené nejen na www.konopijelek.cz, ale především tisíce osobních zkušeností a kazuistik nemocných z celého světa. 


Profesor Raphael Mechoulam, Hebrejská univerzita