Legislativa - konopí


  • Úmluvy OSN, včetně úmluv „o drogách“ 
  •  Evropské právo, směrnice, věstníky a pravidla pro legální odrůdy konopí a měření THC v konopí 
  •  Zákon o návykových látkách, trestní zákon/od roku 2010 trestní zákoník
  • Rozsudky a judikáty evropských a českých soudů

 
Vznik ČR v roce 1992 – převzetí úmluv OSN do českého práva včetně Úmluvy o lidských právech


2004
Zákonná podmínka platná od vstupu ČR do EU v květnu 2004
Veškerá legislativa ČR k pěstování a zpracování konopí jako typický technický předpis obchodovatelného produktu se sankčními postihy a vysokou regulací podléhá zákonné povinnosti členských zemí Evropské unie předem tento technický předpis (zákon, novelizaci  zákona) oznámit (notifikovat) Evropské komisi dle povinnosti směrnice 98/34 ES.
Je - li technický předpis (zákon) Evropskému společenství neoznámen (nenotifikován), je nevymahatelný a daný zákon (technický předpis) je právně neúčinný (neplatný). Důkazem jsou rozsudky evropského Soudního dvora v trestních věcech C‑267/03 Lindberg  a C-20/05 Schwibbert, v civilních sporech např. C-390/99 Canal Satélite Digital nebo rozsudek C-194/94 (CIA Security International SA (uvedený v neveřejné právní analýze Parlamentního institutu z března 2012 poslancům a senátorům k projednávání novel „konopí do lékáren, zákon č. 50/2013 Sb.).

Novelizace zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách (dále jen „ZoNL“) od vstupu ČR do Evropské unie 1.května 2004 do 11.září 2012
Zákon byl od uvedeného data kromě novely konopí do lékáren novelizován celkem 11 zákony, které do dnešního dne nabyly účinnosti:
·       zákon č.362/2004 Sb., předkladatel ministryně zdravotnictví, 20. května 2004
·       zákon č. 228/2005 Sb., předkladatel ministr průmyslu a obchodu, 18. května 2005
·       zákon č. 74/2006 Sb., předkladatel ministr zdravotnictví, 3. února 2006
·       zákon č. 124/2008 Sb., předkladatel ministr spravedlnosti, 19. března 2008
·       zákon č. 41/2009 Sb., předkladatel ministr spravedlnosti, 8. ledna 2009
·       zákon č. 141/2009 Sb., předkladatel ministr zdravotnictví, 28. dubna 2009
·       zákon č. 281/2009 Sb., předkladatel ministr financí, 22. července 2009
·       zákon č. 291/2009 Sb., předkladatel ministr zemědělství, 22. července 2009
·       zákon č. 106/2011 Sb., poslanecká iniciativa – poslanci Bém, Krupka, Wenigerová, Šťastný, Stanjura, Gazdík, Štětina, Michalík, Marková, 6. dubna 2011
·       zákon č. 341/2011 Sb., předkladatel ministr vnitra, 6. listopadu 2011
·       zákon č. 375/2011 Sb., předkladatel ministr zdravotnictví, 6. listopadu 2011.

Pěstování konopí je povoleno od roku 2004 bez hlášení
Ustanovení § 29 ZoNL uvádí, že do pěstitelské plochy do100m2/občana (podmínka pravidel kontroly, viz úmluvy OSN) není občan dle novelizace ZoNL č.362/2004 Sb. z 20. května 2004 povinen hlásit úřadům pěstování konopí a podle § 5,odst.5 není občan povinen úřadům hlásit získávání a zpracování konopí k účelům vědeckovýzkumným (pokusnickým) a produkty z výzkumu a šlechtitelské činnosti obchodovat . Důkaz:
http://konopijelek.blogspot.cz/2012/07/ministerstvo-zemedelstvi-k-pestovani.html

Obecné a specifické zákonné úpravy k povoleným odrůdám konopí
ZoNL zakazoval ještě před vstupem do EU v ustanovení § 24 písm. a) pěstovat druhy a odrůdy rostliny konopí (rod Cannabis), které mohou obsahovat více než 0,3% látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů. Specifické zákonné sdělení k povoleným odrůdám konopí a způsobu měření THC upravuje Úřední věstník Evropské unie L 316, když uvádí, že jde o konopí, které ve vrcholíku samičích odrůd konopí měřených maximálně do 10 dne od odkvětu (tzn. od tvory semen -  zpravidla červenec-srpen, některé autostartové odrůdy již v květnu, vše záleží na době výsadby, počasí a odrůdě) neobsahuje v určených počtech vzorků vrcholíků více než 0,2 %THC, aby mohly být takové vyšlechtěné odrůdy obchodovány a registrovány v Evropské odrůdové bance. Měření THC v takovémto druhu konopí probíhá nejméně měsíc před sklizní. Důkazy

Trestní zákoník – pěstování konopí – platné od roku 2010
Trestní zákoník v § 289 odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník dal pravomoc vládě určit, co jsou legální a nelegální odrůdy konopí a jak a z čeho se měří THC v konopí.
Vláda ČR o tomto rozhodla 7. prosince 2009. Vláda ČR pro trestní zákoník určila, že legální jsou ty odrůdy konopí, které v celém svém váhovém objemu včetně kořene, stonku, vody, listí, okvětí, květů a semen neobsahují více než 0,3% THC. Je otázkou, zda toto vláda učinila proto, aby se tak police nemusela zabývat přesným dnem odkvětu tisícovek odlišných odrůd konopí včetně autostartových odrůd nezávislých na fotoperiodě, které si mohou občané dle paragrafu 29 zákona o návykových látkách vysázet do 100m2/občana bez hlášení úřadům každý v různém časovém období a policie by se pak nezabývala ničím jiným, než ježděním po zahrádkách a plnila roli komisařů celní správy, kteří mají na starosti plochy až nad 100m2, které je podle pravidel a požadavků OSN nutno hlásit úřadům – celní správě. Jestli byl důvod jiný nevyčteme ani z důvodové zprávy. Znění nařízení vlády ve vztahu k trestnímu zákoníku
http://konopijelek.blogspot.cz/2012/02/narizeni-vlady-k-mereni-ucinnych-latek.html Avšak s přípravou korupce „konopí do lékáren“ vláda od 1.1. 2012 změnila nařízení k legálním a nelegálním odrůdám, a tedy změnila i trestní zákoník. Dle návrhu „odborníků“ Vláda ČR ve změně trestního zákoníku určila, aby se od roku 2004 používaná neveřejná policejní metodika měřící THC v konopí pouze z samičího vrcholíku bez ohledu na den odkvětu konopí a určená dle metodiky OSN pouze pro pašeráky drog překlopila do trestního zákoníku a tento postup se legitimizoval - zde je v odkaze uvedeno odůvodnění z listopadu 2011 ke změně měření THC v konopí pouze z usušeného vrcholíku a znění a důvodové zprávy k  vládním nařízením 
Policejní metodika měřící květ vždy z usušeného vrcholíku samičí odrůdy bez ohledu na odkvět a porušující zákon http://konopijelek.blogspot.cz/2012/06/policie-sdeluje-proc-porusila-zakon.html
Důležité: Ani jedna změna zákona o návykových látkách od roku 2004 a trestního zákoníku od roku 2009 jako čirý technický předpis nebyla notifikována dle povinnosti směrnice 98/34 ES.


Příště doplníme o rozsudky Nejvyššího soudu ČR a Soudního dvora EU k legalitě a legitimitě pěstování a zpracování konopí