Prostějovské policii, státnímu zastupitelství a soudu a KSZ v Brně k vyvození odpovědnosti

Od: Medical Cannabis Social Club <dusan.dvorak@konopijelek.cz>. Datum: 18. prosince 2012 15:40. Předmět: Důkazy (nejen) do spisu.  Komu: posta@osoud.pro.justice.cz, OSZ Prostějov <posta@osz.pro.justice.cz>, SKP Prostějov <orpvskpvok@mvcr.cz>, podatelna@ksz.brn.justice.cz.  Kopie: openroyalacademy@gmail.com, olomouc@ctk.cz .Věc: Podnět / důkazy - vložte prosím do spisu 2 T 104/2010 a 2 T 65/2011 u OS Prostějov, do spisu policie
č.j.: KRPM-10487/TČ-2011 a č.j.: KRPM-98129/TČ-2012-141271 (sklizeň 2011/2012)
V příloze najdete rozhodnutí ministerstva vnitra, které policii nařídilo, aby řádně odůvodnila a vysvětlila, proč na výzkumnické farmě manželů Dvořákových v Ospělově měřila vždy THC ve zkonfiskovaném léčivém konopí v rozporu se zákonem (a umělě tak navyšovala obsah THC a kriminalizovala rodinu Dvořákovu), což je soudu i státnímu zastupitelství důvěrně známo. Stížnost na nezákonný postup policejních orgánů označil v roce 2010 státní zástupce Ivo Černík za nedůvodnou.

S adventním pozdravením
Dušan Dvořák, nar. 12.1.1962, Tylova 2, 779 00 Olomouc