Cannabis korupce marihuanou a zločiny proti lidskostiFakta ČR a EU o neoprávněné kriminalizaci léčby konopím a realizaci výzkumu


Důkazy, že léčivé odrůdy konopí pěstované (nejen) v mezinárodním výzkumu „Konopí je lék“ (nejen)  na výzkumnické farmě manželů Dvořákových v Ospělově dokáží (nejen)  paliativně léčit, ale i vyléčit některé druhy a formy rakoviny, diabetes, parkinsonovy choroby, roztroušené sklerózy, těžkých sepsí a dalších nemocí u českých a evropských úřadů a soudů doložili osobně nebo písemně tito členové, lektoři nebo signatáři výzkumu „Konopí je lék“Vědci (chemie, celostní terapie, diagnostika, vývoj nových léčiv, botanika) a umělci: Dušan Dvořák, Radomíra Dvořáková, David Koller, Olga Ivsin, Ondřej Lumír Hanuš, Marta Kubišová, Rick Simpson, Olga Sommerová, Karel Šťastný, Ridina Ahmed a další a jako první v roce 2000 v případě astma Libuše Bushka Bryndová (neamputace končetin u tzv. diabetické nohy konopnou mastí, 2005, receptura BB, souzena od roku 2008).Lékaři, soudní znalci (lékaři a psychologové): Luboš Smékal, Jana Mačáková, Aleš Skřivánek, Jana Satinská, Igor Satinský, Irina Hubernáková, Jana Budařová, Věra Kruková, Radek Matlach a další.Kriminalizovaní nemocní občané léčící se konopím s vědomím lékaře: Mária Brodská (2008 osvobozena Nejvyšším soudem, v roce 2012 justiční vražda, kauza Marie Brodské a Libuše Bryndové vedly v roce 2008 ke zveřejnění výzkumu „Konopí je lék“), Petr Ladislav Kodym a Olga Novotná (v roce 20010/2011 justiční vražda) a řada dalších.Právní garance: Úmluvy OSN, EU, ústava a zákony ČRJudikáty Soudního dvora EU s analogií porušení zákonů ČR (od roku 2004 k dosud stále) nenotikovanému (neúčinnému-neplatnému) zákonu o návykových látkách Českou republikou dle zákonné povinnosti směrnice 98 /34 ES + hrubý rozpor mezi novelizací zákona o návykových látkách („konopí d lékáren“) právem OSN, EU a s judikáty SDEU: C -194/ 94, C-390/99, C‑267/03, C-20/05, C‑137/09 , C 59/11Porušení Úmluv a práva Společenství Českou republikou šetří od roku 2012 Evropská komise a Soud pro lidská práva ve ŠtrasburkuPrávní experti a právní analýzy: AK Diag Human Cannabis, Open Royal Academy, Sdružení na podporu vzniku a existence „Olomoucké nadace filantropů a mecenášů“, Univerzita Palackého, Parlamentní institut a právníci- signatáři „Konopí je lék“¨, viz www.konopijelek.cz