Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Tř. Kosmonautů 189/10, 771 36 Olomouc k vyřízení Ministerstvo vnitra ČRVěc: Odvolání/ popř. stížnost (neumím posoudit) k rozhodnutí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje Č.j. KRPM – 159277/ČJ-2012-1400KR ze dne 14.prosince 2012 k žádosti dle zákona 106/1999 Sb. 

Odůvodnění: 3. prosince 2012 jsem zaslal emailem a poštou v příloze uvedenou žádost, na kterou mi sice bylo odpovězeno na 4 stranách, ale žádanou informaci jsem se nedozvěděl. Protože z odpovědi policie nebylo zcela jednoznačně zřejmé, zda vyšetřující komisař Mgr. Marek Horák z SKPV Prostějov má, nebo nemá videa z policejních zásahů na výzkumnické farmě léčivého konopí v Ospělově z let 2009-2010 -2011 (z roku 2012 video existuje, ale protože jsem nebyl obviněn, tak je nesmím získat) a protože se komisaři Marku Horákovi šlo vyjímečně dovolat, ověřil jsem dnes u komisaře Horáka telefonicky, že opravdu žádná videa ze zásahů z let 2009 -2010- 2011 neměl a nikdy neviděl, ostatně toto jsem v žádosti uvedl. Protože předpokládám a očekávám, že při domovních prohlídkách výzkumnické farmě Ospělově nenatáčeli jako součást policejního komanda na video soukromé osoby (vedoucím zásahů – cca 15 osob - byl vždy prostějovský policista Bc. Zlámal) a protože existuje dostatek svědků včetně novinářů, kteří viděli, že policisté v Ospělově natáčeli policejní zásah na kameru, např. v roce 2011 jsem osobně policejního kameramana instruoval, aby natočil určitou sekvenci, která by pak doložila porušování zákona policií, žádám, aby mi bylo sděleno, který policejní orgán mi daná videa vydá. Jen na okraj podotýkám, že dosud - i přes řady protestů a stížností - se žádný policejní orgán nezabýval vyřešením fyzikální a botanické záhady více než desetinásobného úbytku váhy při konfiskaci ospělovského konopí v roce 2009 a cca 800 v průměru dvoumetrových rostlin konopí se zredukovalo na pouhých 25 kilogramů zelené sušiny určené k propadnutí státu. Úbytky váhy z konfiskace konopí v roce 2010 budeme řešit až v rámci hlavního líčení u soudu a toto dosud neproběhlo. I proto žádám vydat videa z policejních zásahů v Ospělově. 

Děkuji a jsem s pozdravem
Dušan Dvořák, nar. 12.ledna 1962, Tylova 2, 779 00 Olomouc
V Olomouci dne 18.prosince 2012

Příloha - žádost
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Tř. Kosmonautů 189/10, 771 36 Olomouc
-zasláno emailem a poštou-

Žádost dle zákona 106/ 19999 Sb: Sdělte mi, kdo konkrétně (jméno, adresa, kontaktní údaje) z Policie ČR Olomouckého kraje mi vydá kopie videonahrávek z níže uvedených policejních zásahů v letech 2009 – 2012. 

Odůvodnění: Opakovaně se spolu s advokátkou domáhám vydání videozáznamů z jednotlivých níže uvedených akcí policie v Ospělově (policie vždy vykonala podrobný videozáznam) a věc řešilo vůči Policii ČR Olomouckého kraje v rámci stížnosti dle zákona 106/1999 Sb. i ministerstvo vnitra, které mi v listopadu 2012 napsalo, že videonahrávky mi vydá vyšetřující komisař, že je to domluveno i s mou advokátkou.
Když jsem se však obrátil na vyšetřujícího komisaře Mg. Marka Horáka z SKPV v Prostějově, který všechny výše uvedené úkony policie od roku 2009 vyšetřuje, tento mi dne 27.listopadu 2012 sdělil, cituji:  „Součástí spisového materiálu není a nikdy ani nebyl žádný videozáznam z úkonů trestního řízení, které byly v dané trestní věci prováděny v obci Ospělov. Já osobně jsem ani žádný takový videozáznam neviděl a o jeho případném pořízení mi není ničeho známo.“
Na výzkumnické farmě léčivých genetik konopí manželů Dušana a Radomíry Dvořákových v Ospělově (798 55, č.p. 6) bylo Policií ČR v letech 2009 – 2012 zabaveno více než 2200 rostlin konopí (nejméně 666 kg zelené sušiny) a proti majiteli výzkumnické farmy vedena trestní řízení:
1) v roce 2009:
pod č.j.: KRPM-10511/TČ-2009-141271 pro trestný čin NEDOVOLENÁ VÝROBA A DRŽENÍ OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÍCH LÁTEK A JEDŮ podle ust. § 187 odst. 1, odst. 2 písm. a) trestního zákona (140/1961 Sb.), spáchaného dílem ve formě spolupachatelství podle ust. § 9 odst. 2 trestního zákona,
2) v roce 2010:
pod č.j.: KRPM-10197/TČ-2010-141271 pro zločin NEDOVOLENÁ VÝROBA A JINÉ NAKLÁDÁNÍ S OMAMNÝMI A PSYCHOTROPNÍMI LÁTKAMI A S JEDY podle ust. § 283 odst. 1, odst. 2 písm. c) trestního zákoníku,
3) v roce 2011:
pod č.j.: KRPM-10487/TČ-2011-141271 pro zločin NEDOVOLENÁ VÝROBA A JINÉ NAKLÁDÁNÍ S OMAMNÝMI A PSYCHOTROPNÍMI LÁTKAMI A S JEDY podle ust. § 283 odst. 1, odst. 2 písm. b), c) trestního zákoníku,
4) v roce 2012:
pod č.j.: KRPM-98129/TČ-2012-141271 pro přečin NEDOVOLENÉ PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN OBSAHUJÍCÍCH OMAMNOU NEBO PSYCHOTROPNÍ LÁTKU podle § 285 odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku.

Děkuji a jsem s pozdravem
Dušan Dvořák, nar. 12.ledna 1962, Tylova 2, 779 00 Olomouc
V Olomouci dne 3.prosince 2012