Policie SKP Prostějov - trestní úkony proti Dušanu Dvořákovi

1) v roce 2009:
pod č.j.: KRPM-10511/TČ-2009-141271 pro trestný čin NEDOVOLENÁ VÝROBA A DRŽENÍ OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÍCH LÁTEK A JEDŮ podle ust. § 187 odst. 1, odst. 2 písm. a) trestního zákona (140/1961 Sb.), spáchaného dílem ve formě spolupachatelství podle ust. § 9 odst. 2 trestního zákona,
 
2) v roce 2010:
pod č.j.: KRPM-10197/TČ-2010-141271 pro zločin NEDOVOLENÁ VÝROBA A JINÉ NAKLÁDÁNÍ S OMAMNÝMI A PSYCHOTROPNÍMI LÁTKAMI A S JEDY podle ust. § 283 odst. 1, odst. 2 písm. c) trestního zákoníku,
 
3) v roce 2011:
pod č.j.: KRPM-10487/TČ-2011-141271 pro zločin NEDOVOLENÁ VÝROBA A JINÉ NAKLÁDÁNÍ S OMAMNÝMI A PSYCHOTROPNÍMI LÁTKAMI A S JEDY podle ust. § 283 odst. 1, odst. 2 písm. b), c) trestního zákoníku,
 
4) v roce 2012:
pod č.j.: KRPM-98129/TČ-2012-141271 pro přečin NEDOVOLENÉ PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN OBSAHUJÍCÍCH OMAMNOU NEBO PSYCHOTROPNÍ LÁTKU podle § 285 odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku.