Otevřený dopis České lékařské společnosti a České lékařské komoře
Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. a MUDr. Milan Kubek Vážení pánové

Obracím se na Vás ve věci parlamentem schválených novel zákonů "konopí do lékáren".
Můžete prosím před jednáním v senátu odborné a laické veřejnosti odpovědět na několik důležitých odborných otázek?

1.    Je léčivé konopí marihuana?
2.    Jak a čím se liší léčivé konopí od marihuany?
3.    Jaká látka je podle výzkumů hlavní a nejlépe popsanou léčivou látkou v konopí a kteří (čeští) vědci ji poprve popsali a v jaké studii?
4.    Jaké poměry kanabinoidů CBD vůči THC a synergie dalších látek v konopí jsou nejvhodnější pro léčbu konkrétních onemocnění?
5.    Které odrůdy konopí mají takové výše uvedené složení, že pomáhají na tu kterou nemoc a s jakými reakcemi mj. též endogenního receptorového systému?
6.    Jaké je doporučené denní dávkování a metody zpracovní a aplikace léčivého konopí např. v akutním případě a) rizika amputace tzv. diabetické nohy, b) rakoviny kůže (zhoubný melanom), nebo c) chronické roztroušené sklerózy?
7.    Kdo v této věci provádí výzkum a vzdělávání lékařů a jaké mají školitelé praktické klinické či výzkumnické zkušenosti?
8.    Kdo právě tyto školitele lékařů vybíral a na základě jakých odborných kriterií a zkušeností s léčbou konopím a znalostí synergií látek v konopí a vývoje nových (a tradičních) léčiv?
9.    Jde podle Vás a Vašeho právního, odborného a mravního názoru zakázat výzkum léčivých látek v konopí, když příroda žádnému poslanci nepatří, když si to nemocný a jeho rodiny přeje/-jí (věc je, jak známo, maximálně bezpečná a šetrná), konopí je analyzované a lékař/-ka zpracuje kazuistiku?
10. Je podle Vás a Vašeho odborného názoru léčivé konopí omamnou a návykovou látkou a pouze paliativním lékem a slouží jen na velmi omezené druhy onemocnění? (Nejen) z výzkumu "Konopí je lék" víme, že léčivé konopí je rovněž kauzálním lékem u řady vážných onemocnění a výzkumy, pokud je stát nezakazuje, hovoří zcela jasně, jak je léčivé konopí na rozdíl od marihuany na černém trhu netoxické, nenávykové a z praxe víme, že není omamné mohdy i s vysokou koncentrací THC (nejen díky složení, metodě podávání, ale i individuální reakci!), hlavně není pro nemocného (i zdravého) devastační jako alkohol a běžná  "léčiva" v lékárnách.

Zákon o návykových látkách stále není notifikován u Evropské komise ……a do této právní džungle je s podporou (nejen) „lékařů v parlamentu“ nevyjasněno klíčové, to jest:
·       Je legální pěstovatt a zpracovávat léčivé konopí nad 0,3 % THC bez hlášení a s hlášením úřadům? Judikáty  NS a US k legalitě pěstování a zpracování léčivého konopí nad 0,3% THC v letech 2006 – 2012, zde souhrn: http://konopijelek.blogspot.cz/2012/12/je-pestovani-zpracovani-konopi-s.html
·       Co je legální léčivé konopí? Zde dotazník (nejen) pro členy lékařských společností: http://konopijelek.blogspot.cz/2012/12/konopi-dotaznik.html

Děkuji za Vaše odpovědi a dovoluji si Vám sdělit, že jsem na protest proti právní, medicínské a národohospodářské korupci s orwellovským názvem léčivé konopí (resp. holandská marihuana bez CBD) do lékáren, kterou podporujete možná nevědomky a s důvěrou v „odborníky“, po 18 letech vystoupil z České lékařské společnosti.

V Olomouci na Den lidských práv 10. prosince 2012

S adventním pozdravením
Dušan Dvořák, MMCA
Odborný garant výzkumu