Parlamentu k novelám


14. prosince 2012. Předmět: žádost dle zákona 106/1999 Sb.Komu: posta@psp.cz

Věc: žádost dle zákona 106/1999 Sb.Žádost: Zašlete mi prosím kopii zákona č. 167/1998 Sb. o návykových látkách se zapracovanými změnami ze dne 7. prosince 2012, který bude zaslán k projednání do senátu.Jedná se o změny zákonů přijaté na 49. schůzi Poslanecké sněmovny 7. prosince 2012, kdy sněmovna vyslovila souhlas s návrhem poslanců Miroslavy Němcové, Pavla Béma, Milady Emmerové, Zuzky Bebarové–Rujbrové, Jiřího Skalického, Radka Johna, Jiřího Štětiny, Jiřího Koskuby a Michala Janka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 590, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

Děkuji a jsem s pozdravem

Dušan Dvořák, nar. 12.ledna 1962, Tylova 2, 779 00 OlomoucParlament

Vážený pane, vážená paní,
Vaše zpráva byla zaevidována v centrální poště Kanceláře PSP ČR

Dear sir,
Your message was received by the Office of the Chamber of Deputies of  the Parliament of the Czech Republic
Věc: žádost dle zákona 106/1999 Sb.

pod číslem jednacím: 2012/16668

dne: 17.12.2012


Děkujeme, že při dalším případném písemném styku ve stejné záležitosti
budete uvádět výše uvedené čj.

                 podatelna Kanceláře PSP ČR