Konopí dotazník

Adventní dotazník pro (ne) znalce Zákona o návykových látkách č. 167/1998 (zejména § 29 a 5,odst. 5) a Zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Najde se v ČR úřad, který bude umět odpovědět na níže uvedenou právní džungli? 

Legální léčivé konopí je konopí, které, když vypěstujete a zpracujete, tak se obsah účinných látek včetně THC měří:

1.    dle Zákona o návykových látkách č. 167/1998 (dále jen ZoNL) v § 2, písm. f) za sucha, resp. z vysušené rostliny
2.    dle Zákona o návykových látkách č. 167/1998 (dále jen ZoNL) v § 2, písm. f) za mokra, resp. z nesušené rostliny konopí těsně před sklizní
3.    dle Zákona o návykových látkách č. 167/1998 (dále jen ZoNL) v § 2, písm. f) 20 dnů před nakvetením a maximálně do 10 dne od tvorby semene (odkvět) z některé níže a výše uvedené rostliny konopí
4.    dle Zákona o návykových látkách č. 167/1998 (dále jen ZoNL) v § 2, písm. f) ze samičích rostlin konopí
5.    dle Zákona o návykových látkách č. 167/1998 (dále jen ZoNL) v § 2, písm. f) ze samčích rostlin konopí
6.    dle Zákona o návykových látkách č. 167/1998 (dále jen ZoNL) v § 2, písm. f) z části rostliny konopí, která se nazývákvetoucí nebo plodonosný vrcholík rostliny konopí“
7.    dle Zákona o návykových látkách č. 167/1998 (dále jen ZoNL) v § 2, písm. f) z celé nadzemní části rostliny konopí „jejíž součástí je vrcholík“, tzn. bez kořene, pouze se stonkem, listy, semeny atd.
8.    nebo se na posuzování legality konopí a měření kanabinoidů včetně THC používá Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník a jako legální léčivé konopí je posuzováno konopí
9.    dle Zákona č. 40/2009 Sb, trestní zákoník v § 289 odst. 3 specifikované jako „odrůdy (konopí), které neobsahují více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů (THC) z celkové hmotnosti rostliny“, tzn. včetně vody, kořene, stonku, vrcholíku atd.
10.         dle Zákona 40/2009 Sb., trestní zákoník v § 289 odst. 3 specifikované pro měření THC pouze „„v kvetoucím nebo plodonosném vrcholíku rostliny konopí (s výjimkou zrn) včetně listů“

Že jde o stonásobné rozdíly v množství THC v konopí asi nikoho (vzdělaného) nepřekvapuje ....

Co je to technický předpis?