Národní protidrogová centrála


Datum: 6. prosince 2012. Předmět: Zákonná žádost a zpětvzetí stížnosti. Komu: posta.policie@mvcr.cz, posta@mvcr.cz. Kopie: "Tošnarová, Hana" <tosnarova@npdc.cz>, frydrych@npdc.cz, npdc@mvcr.cz, dusand.dvorak@konopijelek.cz, openroyalacademy@gmail.com
Mikulášská zákonná žádost 6. prosince 2012 Národní protidrogové centrále Policie ČR od Ing. Františka Dvořáka, předsedy Open Royal Academy, IČ:  227 49 250Vrchní rada plk. Mgr. Jakub FRYDRYCH, ředitel
Národní protidrogová centrála SKPV PČR
Policejní prezidium ČR, poštovní schránka 62/NPC, 170 89 Praha 7


Věc I:  Zpětvzetí stížnosti podané k MV ČR dne 3. prosince 2012 k nesplnění žádosti NPDC Policie ČR ze dne 2.listopadu 2012 dle 106/1999 Sb. - viz příloha
Věc II: Důležité doplnění k žádosti 106/1999 Sb. ze dne 6.prosince 2012 - viz příloha

Žadatel: Ing. František Dvořák, nar. 4. dubna 1936, Za Vodojemem 4, 779 00 Olomouc

Nezbytný doplňující komentář k žádosti v příloze - Věc II: Dnešního dne 6.prosince 2012 jsem dopoledne poštou odeslal Národní protidrogové centrále SKPV PČR v příloze uvedenou oscanovanou žádost splňující náležitosti dle 106/1999 Sb. Téhož dne 6. prosince 2012 rovněž dopoledne obdržel odborný garant výzkumu „Konopí je lék“ Dušan Dvořák, MMCA na obdobné otázky odpovědi po zákonné lhůtě (řešeno formou stížnosti a dnes jejímzpětvzetím, viz příloha - věc I.) pod Č. j. NPC- 711/ČJ-2012-209DKR datované ředitelem NPDC (!) Jakubem Frydrychem již dne 26. listopadu 2012. Odpověď ředitele NPDC přitom byla obdržena přímo na email dusan.dvorak@konopijelek.cz od pplk. Mgr. Hana Tošnarová z emailové adresy tosnarova@npdc.cz a současně bylo Dušanu Dvořákovi sděleno, že analogická odpověď byla zaslána poštou. Manipulace s daty odpovědi a plnění ze zákona je evidentní! Viz odpověď ředitele a text žádosti http://konopijelek.blogspot.cz/2012/11/narodni-protidrogova-centrala.html

Pokud by měla být odpověď na mou zákonnou žádost doprovázena tak nevhodnými a nepatřičnými komentáři ředitele NPDC na některé mé níže uvedené žádosti a do zákonné lhůty neodpovězeno, budu žádat vyvození důsledků z takovéhoto jednání  ministrem vnitra a policejním prezidentem, neboť se věc týká desetitisíců občanů.

Abych, v případě, že bych obdržel analogickou (ne)odpověď ředitele NPDC, nemusel věc řešit formou stížnosti, žádám předem a sděluji:
1)    Mou žádost v jednotlivých bodech nejprve odcitujte, pak odpovězte na konkrétní otázky pod jednotlivými písmeny
2)    V odpovědi na žádost číslo 1 si odpusťte invektivy týkající se údajné neoprávněnosti žádosti o policejní ochranu, kterou 4 roky marně žádáme, když jednáním policie porušujícím zákon o policii a ochranu zájmů chráněných trestním zákoníkem (policii si platíme k naší ochraně) byly zabity a zmrzačeny tisíce občanů! Jen pro Vaši představu, každoročně je zcela zbytečně amputováno přes 10 tisíc končetin diabetiků, kterým naše konopná mast (publikováno 2008!) mohla zachránit končetiny před amputací. Jde o zločiny proti lidskosti! Řeší od roku 2012 Evropská komise a Soud pro lidská práva ve Štrasburku.
3)    V žádost číslo jedna jasně a zcela jednoznačně a bez vyhýbání odpovězte, zda Vaše sdělení Dušanu Dvořákovi, že zastavení kriminalizace výzkumu „Konopí je lék“  je řešitelné odkazem na  ustanovení § 31, odst. 1, zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník bylo Vašim subjektivním návrhem řešení, nebo toto bylo navrženo policejním prezidentem apod.!
4)    K žádosti číslo 2 neuvádějte hrubé nepravdy, že jste v roce 2010 kvůli konopné masti předané ministryni zdravotnictví šetřili neznámého pachatele, když MZ ČR Vám i Dušanu Dvořákovi před zahájením šetření napsalo, že Dušana Dvořáka, resp. jeho mast předanou ministryni zdravotnictví, předalo MZ ČR Národní protidrogové centrále k prošetření a zcela jednoznačně sdělte, a) jaký je konkrétní limit THC je dle zákona v konopné masti a z jakého konkrétního paragrafu a kterého právního dokumentu vycházíte a toto přesně citujte ve vztahu k masti, neboť obecný odkaz na zákon o návykových látkách žádné takovéto ustanovení neobsahuje a mast může mít díky konopnému výtažku z legálního konopí 10% i více kanabinoidů THC, alespoň se domníváme, a proto Vy k tomu asi máte nějaký právní rozklad apod., žádáme odpověď na % THC v legální masti b) jaké přesné složení kanabinoidů bylo v masti z výzkumného programu „Konopí je lék“ šetřené NPDC, jinak nelze žádost v daném bodu považovat za splněnou!
5)    K žádosti číslo 3 očekávám, že v zákonné lhůtě obdržím řádnou a nevyhýbavou odpověď, neboť tuto jste i po nesplnění zákonné lhůty Dušanu Dvořákovi vůbec neuvedl ani v jednom bodu žádosti č.3.
6)    V žádosti číslo 4 odpovězte na žádost tak, aby byla žádost splněna dle zákona a poslání úřadu. Soudce se v soudní síni nebude prohrabovat webem policie a hledat odpověď na položenou otázku z Vašich výročních zpráv. Úřad je tu pro občany, ne naopak. V případě, že tuto věc (žádost č. 4) řešíte na konkrétní straně výročních zprávy za rok 2008 - 2011, tuto okopírujte, orazítkujte nebo nějak jinak jednoznačně identifikujte Vašim úřadem a zašlete.
7)    Pokud bude odpověď na žádost číslo 5 obsahovat tak neskonale hloupou a nepravdivou odpověď, okamžitě vaši odpověď zašleme ministru vnitra a policejnímu prezidentovi, aby byl ředitel NPDC zbaven funkce pro naprostou nekompetenci! Odkdy je zákaz získávat, cituji “ konopnou pryskyřici a látky ze skupiny tetrahydrokanabinolů z rostliny konopí“ věc, která se, jak píšete, cituji, „vztahuje se výhradně k získávání opia z máku setého .., nikoliv konopí“. Pokud příslušný metodický postup nemáte a neumíte věc poznat a nemáte pro příslušná kriteria, toto sdělte.

S pozdravem

Ing. František Dvořák