Odpověď (?) MZ ČR k spotřebě Cannabis v ČR dle OSNVěc: Žádost dle 106/1999 Sb. dle zákona o svobodném přístupu k informacím k dovozu tzv. marihuany

Na straně 6 (levý sloupec) na serveru OSN je patrné, že Česká republika pro rok 2012 uplatnila u OSN požadavek na zpracování cca 65 kilogramů Cannabis herba (marihuana) a několik gramů Cannabis resina (hašiš), viz http://www.incb.org/pdf/e/estim/2012/Est-Aug12.pdf
Komentář: ČR tyto požadavky vůči OSN uplatnila nejen v roce 2012, ale přitom do roku 2012 neměl v ČR – podle vyjádření MZ ČR - žádný subjekt povolení k zacházení s odrůdami Cannabis sativa L. s obsahem nad 0,3 % THC. Podle sdělení ministryně zdravotnictví Dany Juráskové v březnu 2010 parlamentu je možné nemocným podávat THC (dronabinol), který lze z uvedeného požadavku Cannabis získat. Státní ústav pro kontrolu léčiv a MZ ČR  však odmítají sdělit, kdo v ČR pro nemocné dronabinol zpracovává a v jaké formě.

Sdělte mi v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím
1)     Kdo je u ČR konkrétním zpracovatelem a distributorem daného množství Cannabis uvedeného v požadavcích pro OSN
2)     Zda se ČR v této oblasti realizuje výzkum a kde, kdy a jak toto bylo oznámeno lékařům, nemocným a veřejnosti
3)     Jaké je přesné složení a poměry (synergie) klíčových kanabinoidů CBD a THC v ČR požadovaném množství Cannabis

Když byste mi mohli současně doložit, zda tímto v ČR nedochází k legalizaci jinak údajně nelegálního jednání, zde však jen pro určité vyvolené občany ČR a těm "nenašim" pak budou od příštího roku prodávány 3 druhy holandské marihuany za 300 Kč/gram jako od nejsprostšího dealera černého trhu, děkuji Vám rovněž za odpověď dle zákona 106/ 1999 Sb.

 Děkuji a jsem s pozdravem
 27. listopadu 2012
 Dušan Dvořák, nar. 12.ledna 1962, Tylova 2, 779 00 Olomouc

Odpověď (?) MZ ČR

 Od: Kubíková Karla <Karla.Kubikova@mzcr.cz>
Datum: 5. prosince 2012 14:12
Předmět: Message from 45 C-2
Komu: "dusan.dvorak@konopijelek.cz" <dusan.dvorak@konopijelek.cz>


Vážený pane,

k Vašim dotazům, které jste zaslal na Ministerstvo zdravotnictví ČR dle zákona č. 106/1999 Sb.,  Vám  sdělujeme následující.

Odhad potřeby České republiky pro Cannabis vychází z požadavku dovozu léčivých přípravků s jeho obsahem, u kterých je však na základě mezinárodní metodiky a doporučení  kompetentního orgánu státu vývozce uváděn přepočet na účinnou látku Cannabis tak,  aby nedocházelo k vzájemným diskrepancím mezi hlášením o dovozu a hlášením o vývozu pro orgány OSN. V uvedeném odhadu potřeby tedy není vůbec uvažována Cannabis herba (marihuana).

1) Česká republika v současné době nedováží ani nezpracovává  Cannabis herba (marihuana); Do České republiky jsou v současnosti dováženy výhradně léčivé přípravky s obsahem Cannabisu podléhající stejnému režimu jako jiné přípravky s obsahem návykových látek uvedených v příloze č. 1 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 167/1998 Sb.").

2)  Tyto léčivé přípravky jsou dováženy hlavně pro potřeby klinických studií za podmínek stanovených Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Pozn. Informace pro zadavatele klinických hodnocení o dovozu přípravků s obsahem návykových látek jsou uvedeny na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/informace-pro-zadavatele-klinickych-hodnoceni-o-dovozu-pripravku-s-obsahem-navykovych-latek_1956_1050_3.html  

3)  Pro potřeby orgánů OSN je u dovozu těchto léčivých přípravků vykazován pouze obsah Cannabisu bez ohledu na kanabidiol (CBD), který není návykovou látkou podle zákona č. 167/1998 Sb., a THC. Pro konkrétní informace Vám doporučujeme využít veřejně přístupné databáze léků na internetových stránkách http://www.sukl.cz/modules/medication/search.php  

Tento postup je v souladu se zákonem č. 167/1998 Sb.

S pozdravem
Lucie Ciznerová

Ministerstvo zdravotnictví

Odbor komunikace s veřejností
Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2
e-mail: lucie.ciznerova@mzcr.cz, www.mzcr.cz

Co odpoví z MZ ČR na tyto otázky zde uvedené?