Krajské státní zastupitelství v Brně, Mozartova 18/3, 601 52 BrnoKrajské státní zastupitelství v Brně, Mozartova 18/3, 601 52 BrnoVěc: žádost dle zákona 106/1999 Sb.Žadatel: Open Royal Academy, IČ: 227 49 250, Tylova 2, 779 00 OlomoucKontext žádosti: Od roku 2000 dokládají členové nevládní organizace Sdružení na podporu vzniku a existence "Olomoucké nadace filantropů a mecenášů" (IČO: 70631298)  a od roku 2008 další nevládní organizace a partneři Open Royal Academy ve výzkumu „Konopí je lék“ hrubá porušení zákonů státními orgány neoprávněnou kriminalizací výzkumu, terapie a osvěty, v jejímž důsledku dochází mj. k jednáním s charakterem zločinů proti lidskosti. OSZ v Prostějově a KS v Brně doložil člen Open Royal Academy, zakladatel cannabisterapie a odborný garant výzkumu „Konopí je lék“ Dušan Dvořák, MMCA, reference od rektorů univerzit, lékařů, vědců apod. viz http://cannabis-research.blogspot.cz/2012/07/cesky.html, opakovaná hrubá porušení zákonů vedoucí prostějovského státního zastupitelství JUDr. Naděždou Kezniklovou a prostějovským státním zástupcem Mgr. Ivo Černíkem a podal stížnost na průtahy šetření jejich nezákonného jednání. Dne 11.12.2012 KS v Brně pod sp. zn. 1 SPR 473/2012 prostřednictvím JUDr. Jana Sladkého sdělilo, že k průtahům nedochází, aniž však sdělilo, zda jsou výše jmenovaní státní zástupci pro porušení zákona vůbec šetřeni.Žádost:

1)    Sdělte, zda jsou na základě podaných podnětů s důkazy o porušení zákona šetřeni pracovnici OSZ v Prostějově JUDr. Naděžda Kezniklová a Mgr. Ivo Černík a pokud ne, sdělte proč o tom nebyli podavatelé podnětu informováni včetně řádného odůvodnění.

2)    Pokud jsou výše uvedení pracovníci OSZ v Prostějově JUDr. Naděžda Kezniklová a Mgr. Ivo Černík pro porušení zákona šetřeni, sdělte, pod jakým spisovou značkou šetření probíhá a kdy lze očekávat uzavření šetření.Děkuji a jsem s adventním pozdravenímIng. František Dvořák, předseda správní radyV Olomouci dne 18.prosince 2012V příloze dokládám OSZ v Prostějově známé:

1)    důkazy o zločinech proti lidskosti od soudního znalce

2)    důkazy o zločinech proti lidskosti od nemocného člověka