Je pěstování a zpracování konopí s obsahem nad 0,3 % THC legální?

Platí dne 7.12.2012 parlamentem schválená novelizace zákona o návykových látkách (léčivé konopí, resp. holandská marihuana do lékáren), když nebyl ZoNL nejdříve notifikovaný Evropskou komisí dle zákonné povinnosti ČR dle směrnice 98/34/ES?

Judikáty Nejvyššího a Ústavního soudu ČR v letech 2006 - 2012


Nejvyšší soud - 2006 a Ustavní soud - 2008 (kauza Miklica ....)
Pěstování a zpracovaní 500 rostlin konopí nad 0,3 % THC k léčbě není nezákonná výroba drog
Media 2008:
Judikát Ústavního soudu 2008

Nejvyšší soud - 2008 (kauza Brodská ..., spáchala sebevraždu 2012)
Pěstování a zpracování 11 kg konopí a poskytování  konopí nad 0,3 % THC k alternativní léčbě není nezákonná výroba drog! Za pěstování a zpracování konopí nad 0,3% THC byla paní Brodská v roce 2010 znovu obviněna, 2011 obžalována a okresní státní zástupce v odvolání osvobozujícího rozsudku ke krajskému soudu žádal za pěstovávání a zpracování konopí v roce 2012 trest
Judikát Nejvyššího soudu 2008
Analýza judikátu NS 2008 Právnickou fakultou UP
Media: Obžaloba a sebevražda před jednáním krajského soudu 2012


Ustavní soud - 2010 (kauza Stuijvenbergová …) http://www.concourt.cz/clanek/3482
I u pěstitelů konopí na marihuanu musí být domovní prohlídka schválena soudem (Ústavní soud nařídil znovu otevřít případ pěstitelky konopí)
Media:


Nejvyšší a ústavní soud 2011/2012 (kauza Dvořák …)
Pěstování a zpracování konopí nad 0,3 % THC (25 kg) k vědecko-výzkumným účelům, terapii, vzdělávání a osvětě veřejnosti je nezákonná výroba drog!
Proč?
Je ve státním zájmu potřeba odsoudit odborného garanta výzkumu, zakladatele cannabisterapie a nositele řady cen a prohlásit ho za podpory médií za nepříčetného, když víme, že jsme svým pochybením a strkáním hlavy do písku i díky hloupé propagandě (nejen) médií, že léčivé konopí je marihuana, zabili a zmrzačili tisíce lidí NEJEN ve výzkumu „Konopí je lék“.
Zkrátka: Hlavně nesmí prasknout (dostat se k Soudnímu dvoru EU), že zákon o návykových látkách je díky paragrafu 29 ZoNL od novelizace ZoNL (zákona o návykových látkách) v roce 2004 po vstupu do EU neúčinný (neplatný) a na MZ ČR nikdo ani v roce 2012 neví, jak zákon správně notifikovat u Evropské komise jako technický předpis (98/34 ES) jako ostatní státy EU.
Nedávno Evropská komise MZ ČR novelizaci vrátila k přepracování (po 8 letech! od vstupu do EU takový bordel ve státní správě!)
Škody na státním rozpočtu díky neplatnému zákonu: desítky miliard!
EUR?
Media:
Ústavní stížnost 2012
Stížnost Evropské komisi 2012
Stížnost Soudu pro lidská práva 2012
Slavné zahájení evropského notifikačního procesu ZoNL v roce 2012 (dosud nepřijato a neschváleno, takže žádná parlamentem schválená „marihuana do lékáren“ neplatí“!)

Sumář: Pěstování, zpracování a poskytování konopí nad 0,3 % THC k léčbě  a nesloužící k prodeji marihuany a šíření toxikomanie je vždy legální. Nesmíte prodávat marihuanu.
Podle naší justiční mafie údajně nesmíte vést výzkum, do kterého zapojíte lékaře, chemiky, vědce, botaniky, soudní znalce, rektory univerzit, veřejnost atd, to nesmíte, to je trestné! 
Proč? ... my (ČR) si myslíme, že je věc trestná, jak se zrovna vyspíme …..a když chráníme korupci práva a medicíny a když zavolají, že je to ve státním zájmu … novináři jsou blbí, neví o co jde …

Co je např. technický předpis dle 98/34 ES:
Stát má vydat předpis, který by občanům vysvětlil, co je a co není trestné, co je a co není legální konopí, co je a není výroba drog, jak se to pozná, co je léčivé konopí a co marihuana atd atd, zda se smí nebo nesmí pěstovat konopí, jak ho policie měří a proč ho měří komisaři celní správy jinak a proč vždy v rozporu se zákonem, atd.