Justiční vraždy na popud nebo "jen s vědomím" členů Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky?


Autentické výroky předsedy zdravotnického výboru parlamentu Borise Šťastného k léčbě konopím v letech 2008 – 2012. Následně uvedena právní fakta a skutečnosti z legislativy od roku 2005 – 2012. 

Boris Šťastný, předseda zdravotního výboru parlamentu2008


21.března 2008 poté, co na Velký pátek dne 21.března 2008 celkem 77  občanů (vědců, adiktologů, právníků, lékařů, umělců, pracovníků pomáhajících profesí, nemocných apod.) informovalo v protestním dopise „Konopí je lék“  prezidenta, všechny poslance, vládu a ministerstva o systémovém porušování zákonů a zneužívání policie na občanech pěstujících a zpracovávajících léčivé konopí a ignoranci soudů a orgánů činných v trestním řícení k judikátu Nejvyššího soudu (sp. zn.3 Tdo 52/2008), kterým se musí nižší soudy a orgány činné v trestním řízení řídit a který označil pěstování a zpracování léčivého konopí a jeho poskytování spoluobčanům za legální čin občanů i bez hlášení úřadům (šlo o 11 kg zabaveného léčivého konopí a jeho produktů paní Marii Brodské) a navrhujících státním orgánům beztrestnost vypěstování a zpracování alespoň 1,5 kg léčivého konopí.  


Kateřina Eliášová, Aktuálně.cz, citace z protestního dopisu „Konopí je lék“ státním orgánům: "Nemůžeme se smířit s tím, že v naší zemi jsou lidé považováni za zločince jen proto, že se léčí konopím (marihuanou). Tito lidé neučinili ani jeden ze skutků, které jsou v civilizovaném trestním právu hodny trestu," stojí v jejich žádosti.

Boris Štastný: "Já s touto věcí nesouhlasím. Uvědomuji si, že marihuana může v určitých případech pomoci v léčbě některých nemocí nebo ve zlepšení zdravotního stavu lidí. Nechal bych to ale na farmaceutických firmách," řekl Aktuálně.cz poslanec za ODS Boris Šťastný. Podle Šťastného není dobré nechat kohokoliv pěstovat beztrestně marihuanu. Podle něj by bylo lepší hledat legislativní cestu, jak by si lidé mohli koupit marihuanu v lékárně na lékařský předpis.

 


2010

16. 2. 2010, poté, co na výzkumnické farmě léčivého konopí v Ospělově zakladatelů výzkumného programu „Konopí je lék“ znehodnotila 18. srpna 2009 policie více než 300 kilogramů léčivého konopí, začali občané psát do parlamentu protestní dopisy, například onkologicky nemocný Petr Ladislav Kodym napsal všem 200 poslancům jmenovitě, viz citace dopisu: http://konopijelek.blogspot.cz/2012/03/vzpominka-za-zabitym-petrem-ladislavem.html (s odpovědí Miroslavy Němcové) a na tento dopis poslanec Boris Šťastný odpověděl následovně:

Boris Štastný: „Vážený pane Kodyme,
děkuji Vám za Váš email ohledně léčby konopím, který jsem si pečlivě  pročetl, a zároveň se Vám velice omlouvám za zpožděnou odpověď. Osobně sice nejsem přílišným zastáncem tohoto druhu léčby, nicméně mám však pro Vás příznivé zprávy. 1.1.2010 vešel v účinnost nový trestní zákoník (40/2009 Sb.), který v §  285 o nedovoleném pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku stanovuje: "Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu pěstuje v množství větším než malém rostlinu konopí, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců, peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty." Zmiňované "množství větší než malé" definuje Nařízení vlády č. 467 ze dne 16.12.2009 (s účinností rovněž od 1.1.2010), tj. v případě marihuany více než 15g sušiny. Pěstování konopí v množství pod touto kvantitativní hranicí tudíž není trestným činem.  Legislativní vývoj při posuzování trestnosti pěstování konopí směřuje v současnosti sice nikoliv k legalizaci takových postupů, nicméně však v určitých případech k jejich dekriminalizaci, což vnímám jako dostatečné řešení.  Pěstování konopí za účelem dalšího zpracování je i nadále trestné, avšak výjimkou je právě jeho pěstování k lékařským účelům, kdy již Nejvyšší soud ČR judikoval, že v takovém případě není naplněn materiální znak trestného činu, tj. zákonem požadovaný stupeň společenské nebezpečnosti (viz usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.1.2008, sp. zn.3 Tdo 52/2008).  V případě zájmu o podrobnější seznámení se s aktuálně platnými normami uvádím v příloze citovaný nový trestní zákoník a odkazované vládní nařízení včetně přílohy.
Přeji Vám mnoho sil! S přátelským pozdravem. MUDr. Boris Šťastný

Petr Ladislav Kodym: „Vážený pane poslanče Štastný,
Děkuji Vám za Vaši odpověď. Ale nechápu, jakým způsobem by to mělo řešit můj případ. K výrobě jedné dávky konopného téru (alias Fénixovy slzy) dostatečné pro 2 - 3 měsíční protirakovinovou léčebnou kůru (v těžkých případech je nutné ji opakovat) potřebuji 0,5 až 2 kg sušeného konopí (v závislosti na jeho kvalitě). To bych sice z těch 5-ti rostlin v ideálním případě mohl získat, ale ve chvíli, kdy to usuším, překračuji povolenou dávku 30 až 130 krát. Takže to by asi bylo za 8 let, ne? Kromě toho, když mě soused opět udá, jako loni, tak mi ty rostliny policie zničí stejně jako loni, protože se jejich pěstováním dopouštím přestupku, ne? A budou tvrdit, jako loni, že to podle zákona musí udělat, bez ohledu na moje onemocnění. http://www.konopijelek.cz/index.php?stranka=podvod
Nebo mi snad můžete poskytnout nějaký judikát nejvyššího soudu, který bych mohl prezentovat policii, až mi přijde opět rostliny zničit a zabavit,  na jehož základě by mi je policie ponechala a na jehož základě nebudu uvězněn, až je usuším? Pokud ano, byl bych Vám nesmírně zavázán.
Vše dobré, Petr Kodym

Zdroj, korespondence onkologicky nemocného Petra Ladislava Kodyma s poslancem Borisem Šťastným


2012

 28. června 2012 poté, co na pana Stanislava Pence informujícího zdravotnický výbor (projednávající 27.června 2012 projekt „Marihuana do lékáren“) o korupci spojené s léčivým konopím, Boris Šťastný poslal policii.

Jan BUMBA, moderátor Radiožurnál: A pojďme prosím k tomu, ano, samozřejmě, k té, k té zásadní věci … 

Boris ŠŤASTNÝ, předseda poslaneckého výboru pro zdravotnictví /ODS/: Meritu věci, já jsem zásadně nesouhlasil od začátku s tímto zákonem. Ten zákon předkládá předsedkyně Poslanecké sněmovny Němcová s poslancem Bémem a dalšími, každý, kdo se podívá do stenozáznamu, tak uslyší má slova, jak já jsem zásadně proti této, této, tomuto zákonu, říkám, že to je brutální průlom do lékového zákona, že to je nesmyslná novela, že k ničemu nepovede, že ti lidé si to skutečně /nesrozumitelné/, pan Penc má pravdu, ti lidé si to mohou vypěstovat, pokud by tak bylo samozřejmě legální, mnohem levněji a ten stát jim nikdy léčebné konopí podle tohoto, tohoto zákona levně nedá, bude to i nadále stát deseti tisíce korun. Je to absolutní nesmysl a já jsem od začátku proti … 

Jan BUMBA, moderátor, Radiožurnál: Vy jste byl, pane Šťastný, pro to, aby si to lidé mohli pěstovat sami pro své účely? 

Boris ŠŤASTNÝ, předseda poslaneckého výboru pro zdravotnictví /ODS/: Ne, ne, já jsem jednoznačně proti tomu, aby si lidé mohli pěstovat konopí doma, já jsem jednoznačně proti jakýmkoliv průlomům pěstování … 

Zdroj, Český rozhlas

Zdroj, přepis rozhovoru pro Radiožurnál ve Zdravotnických novinách


Mária Brodská, osvobozena Nejvyšším soudem v roce 2008, opětovně kriminalizována v letech 2010 – 2012, v dubnu 2012 spáchala sebevraždu

Právní fakta
Od roku 2004 dle paragrafu 29 zákona o návykových látkách mohou občané bez hlášení úřadům pěstovat do 100 m2/občana certifikované a necertifikované odrůdy léčivého konopí, které - podle trestního zákoníku do roku 2012 - v celé své nadzemní části (stonek, větve, listí, okvětí, květ) nemají v průměru více než 0,3% THC, což 99,9% odrůd konopí pěstovaných na zahrádkách neobsahuje. Pokud policie měří THC pouze z vrcholíku, musí tak činit nejpozději do 10 dne do odkvětu, jak uvádí evropské směrnice!
Dle paragrafu 5, odst. 5 mohou občané získávat a zpracovávat výše uvedené legální léčivé odrůdy konopí k účelům průmyslovým a pokusnickým bez povolení úřadů. 
Podle paragrafu 15, písmeno e) zákona o návykových látkách je občanům pouze zakázáno získávat konopnou pryskyřici a látky ze skupiny tetrahydrokanabinolů z rostliny konopí (rod Cannabis), což v překladu znamená, že občanům není povoleno z konopí extrahovat dronabinol (THC), což je náročný odborný proces, který 99,9 % občanů neumí udělat.  

Zdroj, zákon o NL:


Právní skutečnosti
V rozporu se zákony včetně trestního práva a od roku 2010 nově přijatého trestního zákoníku jsou občané kriminalizováni a zavírání do vězení na základě policejního měření dronabinolu (THC) dle právně podřadné neveřejné metodiky policie, která je v rozporu jak se zákonem o návykových látkách, tak trestním právem a měří dronabinol v konopí až po usušení a měření pouze z vrcholíku (květu a okvětí)
Občan však smí být jakkoliv omezen na svých právech pouze a jen na základě zákona!

Zdroj, informace Krajského soudu v Brně na základě zákona 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím: http://konopijelek.blogspot.cz/2012/06/zadejme-ministra-spravedlnosti.html
 
Zdroj: informace Policie ČR na základě zákona 106/1999 SB. zákona o svobodném přístupu k informacím podané až na základě příkazu Ministerstva vnitra ČR