Boris Štastný onkologicky nemocnému Petru Ladislavu Kodymovi

Od: Petr Ladislav Kodym <petr.kodym@gmail.com>
Komu:
Boris Stastny<Boris.Stastny@psp.cz>,
Kopie:
apatyka@konopijelek.cz,
Předmět:
Re: Odpověď: Žádost o podporu v léčbě rakoviny
Datum:
17.2.2010 16:08:08
---------------------------------------------
Vážený pane poslanče Štastný,


Děkuji Vám za Vaši odpověď. Ale nechápu, jakým způsobem by to mělo řešit můj případ. K výrobě jedné dávky konopného téru (alias Fénixovy slzy) dostatečné pro 2 - 3 měsíční protirakovinovou léčebnou kůru (v těžkých případech je nutné ji opakovat) potřebuji 0,5 až 2 kg sušeného konopí (v závislosti na jeho kvalitě). To bych sice z těch 5-ti rostlin v ideálním případě mohl získat, ale ve chvíli, kdy to usuším, překračuji povolenou dávku 30 až 130 krát. Takže to by asi bylo za 8 let, ne?

Kromě toho, když mě soused opět udá, jako loni, tak mi ty rostliny policie zničí stejně jako loni, protože se jejich pěstováním dopouštím přestupku, ne? A budou tvrdit, jako loni, že to podle zákona musí udělat, bez ohledu na moje onemocnění.
http://www.konopijelek.cz/index.php?stranka=podvod

Nebo mi snad můžete poskytnout nějaký judikát nejvyššího soudu, který bych mohl prezentovat policii, až mi přijde opět rostliny zničit a zabavit,  na jehož základě by mi je policie ponechala a na jehož základě nebudu uvězněn, až je usuším? Pokud ano, byl bych Vám nesmírně zavázán.

Vše dobré,


Petr Kodym

2010/2/16 Boris Stastny <Boris.Stastny@psp.cz>
Vážený pane Kodyme,

děkuji Vám za Váš email ohledně léčby konopím, který jsem si pečlivě
  pročetl, a zároveň se Vám velice omlouvám za zpožděnou odpověď. Osobně sice nejsem přílišným zastáncem tohoto druhu léčby, nicméně mám však pro Vás příznivé zprávy.

1.1.2010 vešel v účinnost nový trestní zákoník (40/2009 Sb.), který v §
  285 o nedovoleném pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku stanovuje: "Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu pěstuje v množství větším než malém rostlinu konopí, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců, peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty." Zmiňované "množství větší než malé" definuje Nařízení vlády č. 467 ze dne 16.12.2009 (s účinností rovněž od 1.1.2010), tj. v případě
marihuany více než 15g sušiny. Pěstování konopí v množství pod touto kvantitativní hranicí tudíž není trestným činem.
 Legislativní vývoj při posuzování trestnosti pěstování konopí směřuje v současnosti sice nikoliv k legalizaci takových postupů, nicméně však v určitých případech k jejich dekriminalizaci, což vnímám jako dostatečné řešení.  Pěstování konopí za účelem dalšího zpracování je i nadále trestné, avšak výjimkou je právě jeho pěstování k lékařským účelům, kdy již Nejvyšší soud ČR judikoval, že v takovém případě není naplněn materiální znak trestného činu, tj. zákonem požadovaný stupeň společenské nebezpečnosti (viz usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.1.2008, sp. zn.3 Tdo 52/2008).  V případě zájmu o podrobnější seznámení se s aktuálně platnými normami uvádím v příloze citovaný nový trestní zákoník a odkazované vládní nařízení včetně přílohy.

Přeji Vám mnoho sil!


S přátelským pozdravem


MUDr. Boris Šťastný

Poslanec
Místopředseda Výboru pro zdravotnictví

Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna
Sněmovní 4, 118 26 Praha 1

Tel.: +420 257 172 258

Fax: +420 257 530 622
E-mail: boris.stastny@psp.cz
Internet: www.borisstastny.cz


Od: Petr Ladislav Kodym <
petr.kodym@gmail.com>
Komu: boris.stastny@psp.cz
Kopie: apatyka@konopijelek.cz
Datum: 19.12.2009 17:28
Předmět: Žádost o podporu v léčbě rakoviny


Vážený pane poslanče Šťastný,


obracím se Vás s laskavou žádostí o podporu mé léčby rakoviny, kterou
můžete ovlivnit pouze Vy, nikoliv lékaři.

Obracím se na Vás v tento předvánoční čas, kdy se lidé připravují slavit
  svátky světla, lásky, radosti a porozumění, s úpěnlivou prosbou o záchranu svého života. Trpím totiž, jako jeden z mnoha pacientů v České Republice,strašlivou chorobou - rakovinou tlustého střeva/konečníku (podrobnosti
můžete najít v mé zdravotní dokumentaci [8]) a léčba konopím mi prospívá a činí nemoc snesitelnější. Letos jsem se dozvěděl o možnosti léčby koncentrátem konopného výtažku, který se ve světě používá. Používá jej k léčbě i společnost Konopí je lék. Za svou léčbu konopím jsem však byl v říjnu 2009 potrestán přestupkovou komisí v Kolíně k zabavení léčivého konopí, přestože daná úřednice znala mé onemocnění a o léčbě rakoviny konopím informuje např. český vládní server www.drogy-info.cz  .

Trochu Vám přiblížím moji nemoc, která není standardními onkologickými
postupy v plném rozsahu léčitelná. Operací, chemo a radioterapií lze v nejlepším případě pacientovi pouze o něco prodloužit život, ovšem za cenu nesmírného utrpení. Jsem obeznámen s případy nemocných, jejichž reakce na podávaná vysoce agresivní a toxická chemoterapeutika je tak prudká, že se pozvrací i když jenom náhodou potkají zdravotnici, která jim chemoterapii obvykle podává. Řada pacientů přeruší léčbu chemoterapií před jejím dokončením, nebo se odmítne podrobit dalšímu kolu chemoterapie, protože utrpení působené touto léčbou je větší, než utrpení působené vlastním onemocněním. Podle vyjádření lékařů zhruba 50-70% pacientů s touto diagnózou (v závislosti na použitém prameni) přežívá alespoň 5 let. V mé věkové kategorii (pod 40 let) je ale úspěšnost léčby výrazně nižší. Zcela zásadní je potom poznatek, že cca 90% z těch pacientů, kteří po 5ti letech nemají rakovinu v tlustém střevě, stejně zemře během dalších dvou let na metástázy do jater.

Moje babička zemřela před pár lety na stejnou diagnózu. Nádor ji ke konci
  života úplně zneprůchodnil střeva, takže několik dní před svou smrtí zvracela vlastní výkaly. Byla to příšerná smrt. Ze všech těchto důvodů jsem klasickou onkologickou léčbu odmítl, a začal jsem hledat uzdravení v oblasti alternativní medicíny. Nádor mi ale bohužel postupně zcela uzavřel konečník, takže jsem přestal být schopen vyměšovat. V hrozných bolestech jsem byl odvezen na chirurgické oddělení nemocnice v Kolíně, kde mi lékaři provedli akutní vytvoření kolostomie (bočního vývodu), aby mi zachránili život. Operace se bohužel ne zcela zdařila, následkem čehož mi z boku pravidelně vyhřezává až 15 cm střeva, což dále stupňuje mé utrpení a velmi mi to komplikuje život. Další chirurgickou korekci nelze podle vyjádření lékařů provést, a to vzhledem k mému celkově velmi špatnému zdravotnímu stavu (vážím 45 kg).

Přitom všechno toto utrpení bylo s největší pravděpodobností naprosto
  zbytečné. Po té, co jsem vyzkoušel celou řadu alternativních terapií - které sice dokázaly zabránit vzniku metastáz a zpomalit růst primárního nádoru, avšak nedokázaly mě vyléčit - jsem na internetu nalezl příběh Ricka Simpsona [1]. V češtině je film uveden na www.konopijelek.cz v sekci Video. 
Rick Simpson podle svého tvrzení úplně vyléčil mnoho set případů rakoviny - a to i ve velmi pokročilých stádiích - pomocí konopného téru.
Úspěšnost této terapie je dle tvrzení Ricka Simpsona minimálně 80% plně vyléčených pacientů. Pokud se jedná o nemocného, jehož imunitní systém dosud nebyl těžce poškozen chemoterapií a radioterapií (kteroužto podmínku bezezbytku splňuji), je dle Ricka Simpsona naděje na úplné vyléčení ještě mnohem vyšší. Tak jak jsem byl zvyklý ze svého doktorandského studia (nedokončeného díky mé nemoci), udělal jsem si internetovou rešerši o působení THC na rakovinové buňky. Přitom jsem nalezl celou řadu vědeckých studií, potvrzujících významné léčivé působení této v konopí obsažené substance na mnoho druhů zhoubného bujení. (Konopí v přírodním stavu ovšem obsahuje kromě THC i řadu dalších aktivních látek z kategorie kanabinoidů, které jeho účinnost dále zvyšují). Zmíním například následující práce [2]
[3] [4] [5] [6] [7].

Proto jsem začal konopí pěstovat na své zahradě. Jakožto nezkušenému
pěstiteli se mi ale první rok nepodařilo vypěstovat potřebné množství rostlin s dostatečným obsahem THC, abych si mohl dle návodu Ricka Simpsona vyrobit konopný tér v léčivě účinné koncentraci. Nicméně se mi podařilo získat alespoň macerát v alkoholu, který mi výrazně pomáhal při tlumení silných bolestí doprovázejících mé onemocnění, zásadně zvyšoval mou chuť k jídlu (vážím 45kg) a působil silně antidepresivně.

Tento rok jsem si proto objednal přes internet (za 3 000,-Kč) semínka
  speciálně vyšlechtěné odrůdy léčivého konopí s velmi vysokým obsahem účinných látek (tato odrůda se nazývá Medihuana). Měl jsem naději, že konečně dosáhnu vyléčení a osvobození od svého nekonečného utrpení.
Bohužel mi ale policie veškerou moji úrodu v červenci tohoto roku zabavila, a bylo proti mě zahájeno přestupkové řízení. Zápis z tohoto přestupkového řízení najdete zde [9].

Výsledkem zmíněného řízení bylo, že mi byl odepřen přístup k léku, který
  by mi - podle mnoha výše citovaných pramenů -  mohl s velkou pravděpodobností zachránit život. Navíc jsem musel začít k tlumení nesnesitelných bolestí používat vysoce návykové legální opiáty (Sevredol) s nulovým léčivým účinkem. Abych byl vůbec schopen usnout, jsem nucen brát syntetická antidepresiva a sedativa (Tritico). Na tyto léky musím doplácet několik set korun měsíčně, což je při mém plném invalidním důchodu 7 000,- Kč za měsíc značné vydání.

Obracím se na Vás proto sám za sebe - i na místě všech podobně postižených
občanů České Republiky - s úpěnlivou prosbou a naléhavou žádostí, aby jste ze své moci zákonodárce učinil vše, co je ve vašich silách, ke změně těchto nelidských a zrůdných zákonů. Tyto zákony mě totiž ve svém důsledku nutí - stejně jako mnoho ostatních pacientů - nesmírně trpět a nakonec zemřít, přesto že bych se mohl vyléčit. Ze svého pohledu absolventa Matematicko-fyzikální fakulty UK si nejsem schopen představit nikoho jiného, komu by tyto zákony mohly prospívat, než farmaceutické koncerny a drogové dealery. Pevně doufám, že naše republika není řízena těmito silami. Pamatujte prosím také na to, že podle lékařských prognóz bude v blízké budoucnosti umírat na rakovinu každý třetí občan České Republiky (v současné době na tuto nemoc zemře každý čtvrtý). Mohlo by se to jednou týkat i Vás ...


S úctou a nadějí,


Mgr. Ladislav Petr KodymTyršova 457

280 02 Kolín 2

tel: 321 671 813[1]
http://video.google.com/videoplay?docid=-7331006790306000271# a
[2] http://www.youtube.com/watch?v=n31Nuj_AvTg&feature=related ; Robert
Melamede,PhD
[3] http://www.jci.org/articles/view/37948/pdf
[4]
http://www.elements4health.com/active-chemicals-in-cannabis-inhibits-prostate-cancer-cell-growth.html


[5]
http://www.sciencedaily.com/releases/2007/04/070417193338.htm
[6]
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/11/19/AR2007111900834.html


[7]
http://www.konopijelek.cz/index.php?stranka=odborna-literatura
[8] http://www.konopijelek.cz/pdf/Zdravotni%20dokumentace.pdf
[9] http://www.konopijelek.cz/pdf/Prestupkove%20rizeni.pdf