Žádost o policejní ochranu Ústavnímu soudu ČRZasláno do vlastních rukou 24.dubna 2012 
                                                                                                                          
Vážený pane předsedo ústavního soudu Pavle Rychetský

S hlubokou úctou a respektem k právnímu státu se obracíme na Ústavní soud České republiky a Vás jako jeho předsedu s upřímnou a velmi naléhavou prosbou o podporu v marných žádostech o policejní ochranu.

Obracíme se na Vás s prosbou o písemnou podporu přiložené žádosti o policejní ochranu (viz zde) opakovaně marně žádané od roku 2008 i prostřednictvím nižších a vyšších soudů, státních zastupitelství, inspekce policie, vlády, výborů parlamentu a dalších kontrolních orgánů žádající policii o spolupráci a ochranu dle § 2 zákona o Polici ČR a ochranu policie před zabíjením, mrzačením, veřejným haněním, zneuctíváním a okrádáním občanů, jak bylo doloženo v podkladech pro judikát ústavního soudu II ÚS 664/12 zedne 13.dubna 2012 (viz zde). Např. státní orgány jen v Prostějově v letech 2009 – 2011 zneužily prostějovskou policii k zabití a zmrzačení více než několika set až tisíce nevinných občanů bez jakéhokoliv zájmu a šetření výše uvedených orgánů a bez zájmu veřejnoprávních médií!
Urážek, že jsme – jako oběti (viz zde) – těžcí zločinci, když si bez povolení úřadů, které však nelze od úřadů získat, navzájem pomáháme a dokládáme pozitivní výsledky vědeckého výzkumu veřejně, vzděláváme odbornou a laickou veřejnost, nikomu neškodíme a nemlčíme proti zločinům proti lidskosti, urážek těmi, kteří mají občanů sloužit, jsme si užili až až. 

Současně se na Vás obracíme s otázkou, která by při troše dobré vůle mohla býti odpovězena ÚS dle zákona o svobodném přístupu k informacím 106/ 1999 Sb.
Můžete-li, vážený pane předsedo Pavle Rychetský, sdělte nám prosím v odkaze na judikát Ústavního soudu ČR ze dne 13.dubna 2012 spisová značka II ÚS 664/12, na základě jaké konkrétní právní normy je statním orgánům České republiky povoleno od roku 2008 vědomě a systémově (viz judikát Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 1. 2008, sp. zn. 3 Tdo 52/2008) ve veřejném zájmu zabíjet a zmrzačit tisíce nevinných spoluobčanů a působit kromě strašlivého lidského utrpení a neúcty k občanům nezměrné škody na státním rozpočtu (viz zde), jak bylo v podkladových materiálech pro výše uvedený judikát ústavnímu soudu ve věci mezinárodního výzkumu „Konopí je lék“ registrovaného u MV ČR v roce 2008 důkazně doloženo řadou písemných a osobních svědectví včetně svědectví lékařů České a Slovenské republiky, avšak ústavní soud tuto velmi důležitou právní normu opominul v judikátu II ÚS 664/12 uvést (viz zde). Odpověď ústavního soudu použijeme při podání žaloby u Evropského soudu pro lidská práva a stížnosti Evropské komisi, která od 21. února 2012 šetří žádost občanů o zastavení páchání zločinů proti lidskosti a škod na rozpočtu Evropské unie jako porušení práva Společenství. Odpověď rovněž zašleme soudním institucím, se kterými od roku 2008 vedeme soudní spory o ústavně garantované právo na důstojnost, ochranu menšiny před zlovolnou, zločineckou a lhostejnou většinou, právo na zdraví, právo na vědecký výzkum, právo na nezneužívání trestního práva k jiným účelům a právo na občanský odpor.

Děkujeme za váš zájem, lidskost a soucit a jsme s upřímným pozdravem

Jménem občanů zapojených do mezinárodního výzkumného programu „Konopí je lék“ dotaz a žádost podává fyzická osoba, odborný garant a zakladatel cannabisterapie Dušan Dvořák, narozen v Olomouci - městě světové vědy léčivých kanabinoidů - 12. ledna 1962, bytem Tylova 2, 779 00 Olomouc