Vzpomínka za zabitým Petrem Ladislavem Kodymem, umřel 1.dubna 2011


"Existuje naděje, že soud rozhodne podle logiky, a nikoli striktně podle litery zákona" Miroslava Němcová, prodavačka korupce za pultem parlamentu, ke zbavení poslance Davida Ratha poslaneckých nároků k výročí Bastily 2012

Vážená paní poslankyně Němcová

obracím se Vás s laskavou žádostí o podporu mé léčby rakoviny, kterou můžete ovlivnit pouze Vy, nikoliv lékaři.


Obracím se na Vás v tento předvánoční čas, kdy se lidé připravují slavit svátky světla, lásky, radosti a porozumění, s úpěnlivou prosbou o záchranu svého života.

Napsal všem poslancům jmenovitě včetně Miroslavy Němcové v prosinci 2009 velmi vážně onkologicky nemocný Petr Ladislav Kodymkdyž policie na pokyn státního zastupitelství a soudu k ochraně drogové a farmaceutické mafie sprostě ukradla z výzkumnické farmy v Ospělově cca 300 kilo léčivého konopí. Řekli jsme nemocným, že jim nedáme ani gram konopí a ani neporadíme, když nenapíšou do parlamentu. Konopí jsme darovali do výzkumu pouze v roce 2008 (2009-2012) jej vždy sklidila policie). Paradoxně v tu samou dobu v prosinci 2009 dostával v Lichtenštejném paláci v Praze zakladatel výzkumu "Konopí je lék" a spolumajitel výzkumnické farmy v Ospělově Dušan Dvořák vládní cenu za vzdělávání veřejnosti v léčbě konopím. Dopis by hnul kamenem, prodavačka korupce a 199 dalších zločinců ani nehnuli brvouOdpověď soudružky esesačky Miroslavy Němcové v závěru za dopisem je doufejme jejím politickým hřebíčkem do rakve zapomění. 
 

Trpím totiž, jako jeden z mnoha pacientů v České Republice, strašlivou chorobou - rakovinou tlustého střeva/konečníku (podrobnosti můžete najít v mé zdravotní dokumentaci [8]) a léčba konopím mi prospívá a činí nemoc snesitelnější. Loni jsem se dozvěděl o možnosti léčby koncentrátem konopného výtažku, který se ve světě používá. 

Používá jej k léčbě i společnost Konopí je lék. Za svou léčbu konopím jsem však byl v říjnu 2009 potrestán přestupkovou komisí v Kolíně zabavením léčivého konopí, přestože daná úřednice znala mé onemocnění a o léčbě rakoviny konopím informuje např. český vládní server www.drogy-info.cz
Trochu Vám přiblížím moji nemoc, která není standardními onkologickými postupy v plném rozsahu léčitelná. Operací, chemo a radioterapií lze v nejlepším případě pacientovi pouze o něco prodloužit život, ovšem za cenu nesmírného utrpení. Jsem obeznámen s případy nemocných, jejichž reakce na podávaná vysoce agresivní a toxická chemoterapeutika je tak prudká, že se pozvrací i když jenom náhodou potkají zdravotnici, která jim chemoterapii obvykle podává.

Řada pacientů přeruší léčbu chemoterapií před jejím dokončením, nebo se odmítne podrobit dalšímu kolu chemoterapie, protože utrpení působené touto léčbou je větší, než utrpení působené vlastním onemocněním. Podle vyjádření lékařů zhruba 50-70% pacientů s touto diagnózou (v závislosti na použitém prameni) přežívá alespoň 5 let. V mé věkové kategorii (pod 40 let) je ale úspěšnost léčby výrazně nižší. 


Zcela zásadní je potom poznatek, že cca 90% z těch pacientů, kteří po 5ti letech nemají rakovinu v tlustém střevě, stejně zemře během dalších dvou let na metástázy do jater.
Moje babička zemřela před pár lety na stejnou diagnózu.

Nádor ji ke konci života úplně zneprůchodnil střeva, takže několik dní před
 svou smrtí zvracela vlastní výkaly. Byla to příšerná smrt. Ze všech těchto důvodů jsem klasickou onkologickou léčbu odmítl, a začal jsem hledat uzdravení v oblasti alternativní medicíny. Nádor mi ale bohužel postupně zcela uzavřel konečník, takže jsem přestal být schopen vyměšovat. V hrozných bolestech jsem byl odvezen na chirurgické oddělení nemocnice v Kolíně, kde mi lékaři provedli akutní vytvoření kolostomie (bočního vývodu), aby mi zachránili život.

Operace se bohužel ne zcela zdařila, následkem čehož mi z boku pravidelně vyhřezává až 15 cm střeva, což dále stupňuje mé utrpení a velmi mi to komplikuje život. Další chirurgickou korekci nelze podle vyjádření lékařů provést, a to vzhledem k mému celkově velmi špatnému zdravotnímu stavu (vážím 45 kg).
Přitom všechno toto utrpení bylo s největší pravděpodobností naprosto zbytečné.

Po té, co jsem vyzkoušel celou řadu alternativních terapií - které sice dokázaly zabránit vzniku metastáz a zpomalit růst primárního nádoru, avšak nedokázaly mě vyléčit - jsem na internetu nalezl příběh Ricka Simpsona [1]. 

V češtině je film uveden na www.konopijelek.cz v sekci Video. Rick Simpson podle svého tvrzení úplně vyléčil mnoho set případů rakoviny - a to i ve velmi pokročilých stádiích - pomocí konopného téru. Úspěšnost této terapie je dle tvrzení Ricka Simpsona minimálně 80% plně vyléčených pacientů. Pokud se jedná o nemocného, jehož imunitní systém dosud nebyl těžce poškozen chemoterapií a radioterapií (kteroužto podmínku bezezbytku splňuji), je dle Ricka Simpsona naděje na úplné vyléčení ještě mnohem vyšší.

Tak jak jsem byl zvyklý ze svého doktorandského studia (nedokončeného díky mé nemoci), udělal jsem si internetovou rešerši o působení THC na rakovinové buňky. Přitom jsem nalezl celou řadu vědeckých studií, potvrzujících významné léčivé působení této v konopí obsažené substance na mnoho druhů zhoubného bujení. (Konopí v přírodním stavu ovšem obsahuje kromě THC i řadu dalších aktivních látek z kategorie kanabinoidů, které jeho účinnost dále zvyšují). Zmíním například následující práce [2] [3] [4] [5] [6] [7].

Proto jsem začal konopí pěstovat na své zahradě. Jakožto nezkušenému pěstiteli se mi ale první rok nepodařilo vypěstovat potřebné množství rostlin s dostatečným obsahem THC, abych si mohl dle návodu Ricka Simpsona vyrobit konopný tér v léčivě účinné koncentraci. Nicméně se mi podařilo získat alespoň macerát v alkoholu, který mi výrazně pomáhal při tlumení silných bolestí doprovázejících mé onemocnění, zásadně zvyšoval mou chuť k jídlu (vážím 45kg) a působil silně antidepresivně.

Tento rok jsem si proto objednal přes internet (za 3 000,-Kč) semínka speciálně vyšlechtěné odrůdy léčivého konopí s velmi vysokým obsahem účinných látek (tato odrůda se nazývá Medihuana).

Měl jsem naději, že konečně dosáhnu vyléčení a osvobození od svého nekonečného utrpení. Bohužel mi ale policie veškerou moji úrodu v červenci tohoto roku zabavila, a bylo proti mě zahájeno přestupkové řízení. 


Zápis z tohoto přestupkového řízení najdete zde [9].
Výsledkem zmíněného řízení bylo, že mi byl odepřen přístup k léku, který by mi - podle mnoha výše citovaných pramenů -  mohl s velkou pravděpodobností zachránit život. Navíc jsem musel začít k tlumení nesnesitelných bolestí používat vysoce návykové legální opiáty (Sevredol) s nulovým léčivým účinkem.

Abych byl vůbec schopen usnout, jsem nucen brát syntetická antidepresiva a sedativa (Tritico). Na tyto léky musím doplácet několik set korun měsíčně, což je při mém plném invalidním důchodu 7 000,- Kč za měsíc značné vydání.

Obracím se na Vás proto sám za sebe - i na místě všech podobně postižených občanů České Republiky - s úpěnlivou prosbou a naléhavou žádostí, aby jste ze své moci zákonodárce učinil/a vše, co je ve vašich silách, ke změně těchto nelidských a zrůdných zákonů.

Tyto zákony mě totiž ve svém důsledku nutí - stejně jako mnoho ostatních pacientů - nesmírně trpět a nakonec zemřít, přesto že bych se mohl vyléčit. Ze svého pohledu absolventa Matematicko-fyzikální fakulty UK si nejsem schopen představit nikoho jiného, komu by tyto zákony mohly prospívat, než farmaceutické koncerny a drogové dealery. 


Pevně doufám, že naše republika není řízena těmito silami. Pamatujte prosím také na to, že podle lékařských prognóz bude v blízké budoucnosti umírat na rakovinu každý třetí občan České Republiky (v současné době na tuto nemoc zemře každý čtvrtý). Mohlo by se to jednou týkat i Vás ...

S úctou a nadějí,

Mgr. Ladislav Petr Kodym

[1] http://video.google.com/videoplay?docid=-7331006790306000271

[2] http://www.youtube.com/watch?v=n31Nuj_AvTg&feature=related  ; Robert Melamede,PhD

[3] http://www.jci.org/articles/view/37948/pdf

[4] http://www.elements4health.com/active-chemicals-in-cannabis-inhibits-prostate-cancer-cell-growth.html

[5] http://www.sciencedaily.com/releases/2007/04/070417193338.html

[6] http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/11/19/AR2007111900834.html

[7] http://www.konopijelek.cz/index.php?stranka=odborna-literatura

[8] http://www.konopijelek.cz/pdf/Zdravotni%20dokumentace.pdf

[9] http://www.konopijelek.cz/pdf/Prestupkove%20rizeni.pdfOdpověď k Lidem prdelí od roku 2010 zásadně otočené Karoliny Peake, která to má ráda zezadu najdete zde

Odpověď prodavačky korupce za pultem parlamentu: 
From: Miroslava Nemcova <NemcovaM@psp.cz>
Date: 2010/2/18
Subject: Odpověď: Žádost o podporu v léčbě rakoviny
To: Petr Ladislav Kodym <petr.kodym@gmail.com>Dobrý den,

dle pokynů paní místopředsedkyně Němcové připojuji v příloze její odpověď
na Váš e-mail.

Vyřizuje:

Daniela Dandová Harantová
kancelář 1. místopředsedkyně M. Němcové
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Sněmovní 4
118 26  Praha 1
tel: 257 17 31 41
mobil: 725 547 036
fax: 257 53 44 72


Dobrý den,

odpovídám na Váš e-mail, ve kterém se na mne obracíte s naléhavou žádostí o rychlou změnu v legislativě, která se týká používání přípravků z konopí jako léků.

Velmi  soucítím s Vaší tíživou životní situací a marně hledám slova, která by znamenala ulehčení ve Vašem zápasu s vážnou chorobou. Naprosto Vás chápu, že hledáte a chcete vyzkoušet každou možnost léčby, v jejíž pomoc doufáte.

Ani mne netěší, že určitou překážkou jsou i naše zákony. Musím však připomenout, že ani já, ani moji kolegové a kolegyně ve Sněmovně nevládneme takovými odbornými znalostmi a hlavně takovou mocí, abychom mohli provést rychlou změnu zákonů a předpisů dle našich představ.

Myslím si však, že tato problematika si skutečně zaslouží určitou revizi, která by vyústila k nalezení nové, rozumné a moderní hranice mezi použitím přípravků z konopí jako léků na jedné straně a jako škodlivé drogy na straně druhé. Přikláním  se k tomu, aby zejména u vážně nemocných by bylo možné na základě jejich rozhodnutí a samozřejmě za asistence lékaře tyto přípravky  legálně a tudíž i beztrestně aplikovat.

Na základě nejen Vašeho dopisu jsem se obrátila na ministryni zdravotnictví a ministryni spravedlnosti s žádostí o stručné zhodnocení současného stavu  tohoto problému a zejména o  názor na jeho  změnu v nejbližší budoucnosti.

S obsahem  jejich odpovědí Vás samozřejmě seznámím.

S pozdravy

Miroslava Němcová, 1.místopředsedkyně PS PČR v.r.