Prostějovská policie - dotaz k zákonnosti měření THC ze slin

Policie ČR v Prostějově, Újezd 12, 796 77 Prostějov
Na vědomí ke spisu 2T 65/2011: Vážená paní Mgr. Ilona Otrubová, OS Prostějov.Vážena paní Dominika Kovaříková, AK Dominika Kovaříková. Zasláno PČR poštou, emailem na iotrubova@osoud.pro.justice.cz, kovarikova@akkovarikova.cz

Věc: dotaz dle zákona o svobodném přístupu k informacím 106/1999 Sb.

Dne 26. října 2010 jsme na policejní služebně podali s manželem Dušanem Dvořákem prostějovskému policejnímu komisaři Marku Horákovi stížnost na nezákonnost postupu policie 2. září 2010 při sklizni léčivého konopí v Ospělově dozorovanou Mgr. Ivo Černíkem. Komisař Horák stížnost s podpisem přijal, což uvádím v odkazu na text stížnosti zde:  http://konopijelek.blogspot.com/2012/02/stiznost-na-postup-policie-pri-sklizni.html

Od policie a OSZ jsme se následně dozvěděli, že policie nebyla povinna postupovat při sklizni ospělovského konopí v souladu s trestním zákoníkem a měřit obsah THC v rostlinách, jak jí ukládal trestní zákoník (z celého množství rostliny) a policie odkazovala na zákon o návykových látkách, kde se pod pojmem konopí myslí pouze květ samičích rostlin, OSZ (Mgr. Ivo Černík) se s předmětem stížnosti na nezákonné měření THC vůbec nevypořádalo, což nekomentujeme a manžel použije v rámci soudního řízení v předmětné věci jako doklad svévolné kriminalizace Dušana Dvořáka, a to s vědomím a souhlasem státního zástupce Mgr. Ivo Černíka. Kdyby policie měřila THC dle trestního práva, nikdy by nemohlo dojít k podání obvinění nebo dokonce obžaloby, že manžel pracoval s rostlinami konopí s obsahem vyšším, než trestní zákoník povoluje!

Bylo nám však slíbeno, že se rovněž dozvíme odůvodnění dalšího bodu naší stížnosti, na základě jaké právní normy mohl policista Vévoda zneužít své úřední funkce a v našem objektu 798 55 Ospělov 6 nařídil 2.září 2010 bez jakéhokoliv předchozího poučení naší dceři Vandě Dvořákové a jejímu příteli Karlu Pazderovi uskutečnit test na přítomnost THC ze slin, přestože neřídili automobil či jiný dopravní prostředek, pohybovali se na našem soukromém pozemku, byli doložitelně a důkazně s policií spolupracující apod.
Dosud jsme se však nedozvěděli, jak bylo jednání policisty Vévody kontrolními orgány uzavřeno, ač nám toto bylo slíbeno sdělit.

Proto se na vás obracím v souladu se zákonem 106/1999 Sb. s žádostí o sdělení informace, jak bylo šetření policisty Vévody vyhodnoceno a tento úřední dokument, resp. jeho kopii mi prosím zašlete.


V Olomouci dne 24.dubna 2012

Radomíra Dvořáková, narozena 18.května 1963, bytem Tylova 2, 779 00 Olomouc