Ztráta nejen konopí v policejních skladech, ale i další nezákonné jednání policiePolicie ČR Olomouckého kraje

Tř. Kosmonautů 189/10, 771 36

Věc: podněty k prošetření a žádosti dle zákona 106/1999 Sb.Děkuji Vám za informace o chybějících téměř 300 kilogramech léčivého konopí z konfiskace v Ospělově v roce 2009 a zaslání zpráv OKTE o analýzách léčivého konopí z výzkumnické farmy v Ospělově z konfiskací z let 2009 – 2012.

Dozvěděl jsem se, že záhadnou ztrátu konopí tedy vůbec policie nevyšetřovala a ztracenou videodokumentaci z konfiskací police vůbec jako trestný čin nevyšetřuje, i když ztrátu konopí v červnu 2011 nařídil vnitřní odbor policejního prezidia. Šetření záhadné ztráty konopí vedoucí prostějovského OSZ v červnu 2011 zakázala. Nedomníváte se, že jde o zneužití funkce úřední osoby, když šlo o záhadnou ztrátu majetku v hodnotě mnoha milionů korun a když lze doložit právě na videodokumentaci, KTERÁ byla nejen v roce 2012 pořizována, že policie věděla, že konopí je určeno nikoliv k toxikomani, ale k výzkumu a léčbě?

Dále. Vámi doložené analýzy OKTE a Kriminalistického ústavu dokládají, že prostějovská policie vždy dala k měření THC v ospělovském konopí pro OKTE pouze několik málo gramů nejpotentnější části rostliny - květu (zpravidla 3 gramy), byt zákon definoval rostlinu konopí jako celek včetně kořene - do roku 2012 trestní zákoník a zákon o návykových látkách definuje rostlinu konopí jako celou nadzemní část rostliny konopí včetně vrcholíku, tedy bez kořene! Protože přípravu konopí k analýze konopí pro OKTE zřejmě prováděla stejná prostějovská policejní jednotka, která ani neuvedla celou váhu rostliny alespoň váhu bez kořene, aby mohla obsah přepočítat na celkové množství a nejsou o tomto ve spisu žádné důkazy, nedomníváte se, že jde o zneužití funkce úřední osoby, když díky konfiskaci konopí s následnou presumpcí viny kriminalizovaného vedoucího výzkumu na základě nikdy nedoloženého toxikomanického jednání došlo ke ztrátám na životech a zmrzačení občanů, když bylo navíc doloženo, že konopí na THC bylo měřeno v hrubém rozporu se zákonnou definicí konopí a byl tak extrémně navyšován obsah THC? K tomu dodejme, že konopí bylo vždy měřeno po 10 dnu po odkvětu a nebyla měřena ani horní třetina rostliny (cca nejméně 100 gramů a z 50 kusů rostlin), jak žádá evropská zemědělská metodika a zakazuje, aby bylo i policií konopí takto měřeno na THC!

Pokud se nedomníváte, že jde o trestné činy, toto mi řádně zdůvodněte a sdělte, zda policie toto nezákonné jednání vedoucí OSZ v Prostějově a ztrátu konopí a videodokumentace a nezákonné měření THC v ospělovském konopí řádně prošetří. Ztrátu videodokumentace šetří vnitřní odbor policie.

Policie při postupu měření THC nikdy nepostupovala rozemletím celé nadzemní části rostliny konopí, když jí to zákon o návykových látkách v definici ukládá a takto byl obsah THC až stonásobně navyšován a nebyla ani použita evropské metodika, když je přitom pěstování konopí od roku 2004 občanům povoleno k účelům pokusnickým do 100 m2/občana bez povolení úřadů,viz §§ 5,odst. 5 a 29 nenotifikovaného zákona o návykových látkách dle povinnosti směrnice 98/34/ES: tedy právně neúčinného – neplatného zákona. OSZ v Prostějově nyní konečně požádalo prostějovský soud o položení předběžné otázky SDEU!

Vysvětlete tedy, viz níže, proč policie nepostupovala rozemletím celé nadzemní části rostliny konopí, když jí to zákon o návykových látkách ukládá a takto, jak bylo postupováno, byl obsah THC až stonásobně navyšován a došlo k neoprávněné kriminalizaci a přitom ani nebyla ani použita evropské metodika, která limituje čas sklizně, když je pěstování konopí legální.

Ze zákona 106/1996 mi sdělte:

1)    Sdělte, zda je z úkonů výběru části rostlin konopí k analýze a zápisu o zpracování konopí pro analýzy OKTE pořizována vizuální či jiná dokumentace a pokud ano, zápis z roku 2012 mi zašlete, popř. CD.

2)    Z hlediska botaniky rostliny konopí a adiktologie je v dokumentaci OKTE 2009 – 2012 uváděná pouze celková toxikomanicky využitelná - hmota konopí jako údajné konopí určené k toxikomanii atd. Jde tedy z hlediska praxe o popis množství samičího květu. Sdělte, zda jste měli kdy poznatek, že byl tento ospělovský květ jednou jedinkrát toxikomanicky zneužíván obviněným či dalšími lidmi jako tzv. marihuana a toto na důkazech doložte, protože ve spisu o tomto není ani řádka a došlo opětovně k obvinění.

3)    Uveďte, proč není pro analýzy OKTE z let 2009 – 2012 v zápisu uvedena do roku 2012 rovněž váha kořene konopí a celé nadzemní část rostliny konopí (pokud by policie používala k měření THC definici konopí podle trestního zákoníku, resp. vládního nařízení), anebo vždy alespoň váha celé nadzemní části rostliny, tedy stonku, větve, větviček, semen, listů, okvětí a květu, pokud by při měření THC policie postupovala podle zákona o NL. (Přepočet množství THC totiž není možné provést, pokud neznáte celkovou váhu a váhu dílčích částí rostliny konopí, když k analýze OKTE na THC putovaly vždy pouze 3 gramy květu)     

4)    Sdělte, zda víte, že tzv. marihuana má na černém trhu v průměru 16% THC (marihuana = samičí květ, viz výroční zpráva vlády ČR za rok 2011). Ospělovské konopí mělo podle analýz OKTE v květu v průměru do 3% THC i u zcela legálních certifikovaných odrůd (viz analýzy OKTE za rok 2012), které však byly měřeny na THC nezákonně, čili nemohlo být zneužíváno jako tzv. marihuana a už vůbec ne určeno k distribuci k nikdy nedoloženému šíření toxikomanie.   V Olomouci dne 2.5.2013                            Dušan Dvořák 


Krajské státní zastupitelství v Brně

určeno pro vyřízení k rukám

Okresní státní zastupitelství v Prostějově

Na vědomí

Okresní soud v Prostějově sp. zn. 2 T 104/ 2010

Na vědomí

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci

ke sp. zn. 1 VZZ 19/2013 a 1 VZN 702/2013

Věc: žádost dle zákona 106/1999 Sb.Od roku 2010 se marně domáhám společně s řadou nevládních organizací spolupracujících na výzkumu „Konopí je lék“ zjistit, kam se policii podělo téměř 300 kg léčivého konopí zkonfiskovaného dne 18.8.2009 na výzkumnické farmě manželů Dvořákových v Ospělově. Každý, kdo absolvoval základní školu, ví, že z téměř 800 i více než dvoumetrových rostlin konopí, které byly zkonfiskovány, nemohly vytvořit objem pouhých 25 kg, ale nejméně desetinásobně vyšší.Jak jsme již doložili, v zápise o propadnutí věci v trestním řízení 2 T 104/2010 bylo totiž uvedeno pouze 25 kilogramů.

Věc nařídilo v červnu 2011 šetřit policejní prezidium, ale vedoucí OSZ v Prostějově věc zakázala vyšetřit.

Nyní jsme se ale od Policie ČR – viz příloha – dozvěděli, že věc předala policie k prošetření již v březnu 2011 OSZ v Prostějově.Sdělte proto, kdy a jak jste šetření o záhadném úbytku váhy zkonfiskovaného konopí z roku 2009 uzavřeli a vysvětlete, proč jste mne/nás o tomto neinformovali.

V Olomouci dne 2. 5.2013                 Dušan Dvořák