Ztráta konopí v policejních skladech?
Krajské státní zastupitelství v Brně
určeno pro vyřízení k rukám
Okresní státní zastupitelství v Prostějově
Na vědomí
Okresní soud v Prostějově sp. zn. 2 T 104/ 2010
Na vědomí
Vrchní státní zastupitelství v Olomouci
ke sp. zn. 1 VZZ 19/2013 a 1 VZN 702/2013
Věc: žádost dle zákona 106/1999 Sb.

Od roku 2010 se marně domáhám společně s řadou nevládních organizací spolupracujících na výzkumu „Konopí je lék“ zjistit, kam se policii podělo téměř 300 kg léčivého konopí zkonfiskovaného dne 18.8.2009 na výzkumnické farmě manželů Dvořákových v Ospělově. Každý, kdo absolvoval základní školu, ví, že z téměř 800 i více než dvoumetrových rostlin konopí, které byly zkonfiskovány, nemohly vytvořit objem pouhých 25 kg, ale nejméně desetinásobně vyšší.

Jak jsme již doložili, v zápise o propadnutí věci v trestním řízení 2 T 104/2010 bylo totiž uvedeno pouze 25 kilogramů.
Věc nařídilo v červnu 2011 šetřit policejní prezidium, ale vedoucí OSZ v Prostějově věc zakázala vyšetřit.
Nyní jsme se ale od Policie ČR – viz příloha – dozvěděli, že věc předala policie k prošetření již v březnu 2011 OSZ v Prostějově.

Sdělte proto, kdy a jak jste šetření o záhadném úbytku váhy zkonfiskovaného konopí z roku 2009 uzavřeli a vysvětlete, proč jste mne/nás o tomto neinformovali.


V Olomouci dne 2. 5.2013                 Dušan Dvořák