Pěstujeme léčivé konopíPěstujeme léčivé konopí

  • Pěstitelům začátečníkům přijde jistě vhod příručka pro pěstitele začátečníky – zde ke stažení.
  • Chcete podpořit výzkum „Konopí je lék“? Vyplňte a zašlete nám smlouvu k pověření pěstování 5 rostlin léčivého konopí - zde ke stažení.
  • Chcete se stát členy Open Royal Academy a chcete mít semena konopí zdarma? Chcete se zapojit do výzkumu „Konopí je lék“ a zákonem garantované výsadby léčivých odrůd konopí na ploše do 100 m2 (1 ár) bez nutnosti ohlášení pěstování konopí úřadům s názvem „KonopÁr“ a právem domácího zpracováni konopí k účelům pokusnickým dle § 5 odst. 5 zákona o návykových látkách? Podmínkou je, že v průběhu daného roku Open Royal Academy darujete z úrody 7 + 7 + 7 kilogramů léčivého konopí namísto členského příspěvku (květ, okvětní lístky a listy, kořen). Pište na info@konopijelek.cz

Hledáme pěstitele sazeniček léčivých odrůd konopí

Pro konopnou burzu Konopná apatyka královny koloběžky první a výzkum „Konopí je lék“ hledáme stálé dodavatele sazeniček pro domácí a zahradní pěstování.
Podmínky k uzavření smlouvy:
  1. Pěstitel neprodává marihuanu na černém trhu!
  2. Pěstitel má zkušenosti, dovednosti a znalosti o léčivých odrůdách konopí, má kvalitní mateční rostliny a pěstuje konopí v nejlepší kvalitě, s láskou a řádnou péčí.
  3. Pěstitel je schopen dostát svým závazkům, v případě zásahu vyšší moci je schopen ze svého okolí doporučit osobu, která by zmírnila dopady škod za stejných podmínek jako u smluvního pěstitele. Pokud máte zájem o spolupráci, pište na info@konopijelek.cz

Pěstovat a zpracovávat k pokusnickým a hospodářským účelům léčivé konopí je legální!
Léčivé konopí od roku 2012 vykupujeme pouze od členů nebo členů čekatelů mezinárodního výzkumu „Konopí je lék“ (Open Royal Academy) a jen jako celek nebo dílčí celek, jak je uvedeno níže.
Požadujeme kromě splnění podmínek členství Open Royal Academy doklad nebo čestné prohlášení pěstitele o zkušenostech a praxi s pěstitelstvím rostliny konopí, doklad nebo čestné prohlášení o čistotě půdy a dále cenu, kterou nabízíte za odkup celé nebo dílčí části rostliny konopí podle volby a výběru vhodné níže uvedené kategorie.
Nabídky pěstitelů konané v souladu s paragrafem 5,odstavec 5 a paragrafem 29 zákona o návykových látkách prosím pište dle níže uvedených kritérií a vyberte pro sebe vhodnou kategorii:
Kategorie 1) Sušené konopí je tříděné na stonek a větvičky, kořen (pevná část), dále na listy, okvětí a květ (zelená sušina) a dále na semena. Uveďte prosím: Za kompletně zpracovanou rostlinu konopí s přepočtenou váhou 1 kg kořene a stonku a větviček (pevná část), 1 kg listů, okvětí a květu (zelená sušina), 1 kg semen dopravené na náklady pěstitele do sídla výzkumnické farmy 798 55 Ospělov 6 žádá pěstitel …. Kč. Pěstitele uvede, zda je v ceně započítána analýza kanabinoidů CBD, CBN a THC u květu a samostatně též okvětí a listů. Pěstitel odhaduje, že je schopen dodat celkem … kg pevné části konopí, … kg zelené sušiny, …..kg semen. Za tuto dodávku požaduje pěstitele celkem ...... Kč s tím, že pěstitel uvede dílčí ceny za kilogram jak pevné části konopí, tak semene a zelené sušiny a cenu za dopravu do sídla výzkumnické farmy v Ospělově. Pěstitel uvede cenu, pokud bude dané produkty rostliny konopí skladovat ve vlastních prostorách a produkty konopí budou podle potřeb výzkumu „Konopí je lék“ u pěstitele vyzvednuty průběžně a nebudou účtovány náklady na dopravu pěstitele do sídla výzkumnické farmy v Ospělově.
Kategorie 2) Sušené konopí je tříděné na pevnou část, semena a pěstitelem je zpracována zelená sušina v atestovaném potravinářském nebo lékařském lihu (cca 96%) do podoby konopného výtažku. Pěstitel uvede, zda je výtažek bez přečištění nebo s přečištěním, bez analýzy nebo s analýzou kanabinoidů CBD, CBN a THC. Pěstitel uvede cenu za přepočtenou váhou 1 kg pevné části konopí, 1 kg semen a 1 kg výtažku dopravené na náklady pěstitele do sídla výzkumnické farmy 798 55 Ospělov 6 a odhadovanou produkci dílčích produktů konopí. Pěstitele uvede rovněž cenu, pokud bude dané produkty konopí skladovat ve vlastních prostorách a tyto budou podle potřeb výzkumu „Konopí je lék“ u pěstitele vyzvednuty a nebudou účtovány náklady na dopravu pěstitele do výzkumnické farmy v Ospělově.
3) Konopí je pěstitelem pouze usušené a je netříděné a neanalyzované. Za 1 kg netříděné, sušené rostliny konopí s minimálně.... % váhy zelené sušiny a semen dopravené na náklady pěstitele do sídla výzkumnické farmy 798 55 Ospělov 6 pěstitel požaduje ...... Kč a za dopravu ….. Kč. Pěstitele rovněž uvede cenu, pokud bude daný produkt konopí pěstitel skladovat ve vlastních prostorách a bude podle potřeb výzkumu „Konopí je lék“ u pěstitele vyzvednuto a nebudou účtovány náklady na dopravu pěstitele na výzkumnickou farmu v Ospělově.
4) Sušené konopí je částečně tříděné a pěstitel si část ponechává nebo naopak Open Royal Academy pro výzkum „Konopí je lék“ dodá v cenách za 1 kg
I) květ, okvětí a listy ve formě analyzované/neanalyzované zelené sušiny s dílčími analýzami květu a samostatně pak analýzou okvětí a listů nebo neanalyzovaného či analyzovaného výtažku, který je/není přečištěný
II) semena
III) pevné části konopí (kořen, stonek, větvičky)
Pěstitel uvede cenu za 1 kg dodaného dílčího produktu rostliny konopí v kategorii I-III (vyberte prosím pro Vás vhodnou dílčí část) dopravené na náklady pěstitele do sídla výzkumnické farmy 798 55 Ospělov 6 s tím, že pěstitel požaduje za 1 označeného produktu celkem ...... Kč a za dopravu celkem ….Kč. Pěstitel rovněž uvede cenu, pokud bude daný produkt konopí skladovat ve vlastních prostorách a bude podle potřeb výzkumu „Konopí je lék“ u pěstitele vyzvednuto a nebudou účtovány náklady na dopravu pěstitele do sídla výzkumnické farmy v Ospělově.
Pokud má pěstitel vlastní semena a má povědomí o jeho léčebných indikacích a pozitivních reakcích a zná odrůdu konopí, nebo tuto roky šlechtil, tyto skutečnosti uvede.
Pěstitel konopí, který konopí žádá pěstovat z ověřených vlastních semen, má nárok - po sdělení výše uvedeného – na započtení předchozích šlechtitelských nebo pěstitelských snah a nákladů do nabízené ceny.