KS Brno, měření THC v konopíČeská republika  - Krajský soud v Brně

Rooseveltova 16, 601 95 Brno, (tel. 546 511 111 , fax 546 513 362)


Naše značka: Si 65/

V Brně dne 20.2.2012Vážený pan

Mgr. Dušan Dvořák

Tylova 2

779 00 OlomoucVážený pane,

Krajský soud v Brně obdržel prostřednictvím elektronické pošty dne 11.2.2012 Vaše podání, datované dnem 10.2.2012, a posléze poštou dne 14.2.2012 podání stejného znění, které má náležitosti žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Váš dotaz směřuje do odvolacího řízení, vedeného Krajským soudem v Brně pod sp.zn. 3To 25/2011, ve kterém jste figuroval jako obžalovaný. Konkrétně požadujete zaslání informace, z jakého právního dokumentu zdejší soud vycházel při schválení policejního měření THC v rostlině konopí.

K Vašemu podání sděluji, že metoda kvantitativní analýzy konopí, tj. stanovení množství D-9-THC, používaná u Policie ČR, vychází z doporučené metodiky Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu „UNODC – Recommended methods for testing cannabis – Manual for use by national narcotics laboratories ST/NAR/8“. Manuál je veřejně dostupný na adrese:http://www.unodc.org/unodc/en/scientists/publications_manuals.html

Jedná se tedy o celosvětově používanou, standardizovanou a validovanou metodu.  Na znaleckých pracovištích Policie ČR je dále přijat a udržován systém kontroly a řízení kvality podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 17025:2005.S pozdravem

                                                                   Mgr. Miroslava Sedláčková

                                                      asistentka předsedy Krajského soudu v Brně


Policie ČR však říká, že vlastně neví, podle jaké metodiky měří THC v konopí, viz zde