Prezident ke konopným novelám

Na důkazy o porušení zákonů a úmluv v souvislosti s konopnými novelami (viz zde) reagoval prezident následovně. Reagoval stejně jako v roce 2010 na Česko-Slovenskou deklaraci, kdy mezinárodní právo, zákony a ústavu považoval rovněž za kus hadru (viz zde)