Deklarace prezidentům ČR a SR, zastupitelům, exekutivě, justiciČesko - Slovenská deklarace lidských práv občanů Evropy!

Holič, Slovensko, nám. Míru, 28.října 2010, mírový pochod do Hodonína Klub Parkinsoniků.


Vážené zákonodárkyně, vážení zákonodárci České a Slovenské republiky, občané Evropy.


My, občané České a Slovenské republiky protestujeme proti Ústavě odporujícímu jednání státních orgánů vůči nemocným lidem, kteří se léčí konopím.


Nemocní tak činí v souladu s tisíciletou tradicí i nejmodernějšími poznatky vědy. Konopí je vysoce účinná, bezpečná, šetrná a levná bylina, a možná právě v tom je celý problém kriminalizace nevinných. Konopí, nebo chcete-li moderně marihuana, na rozdíl od léků nebo alkoholu nikdy nikoho nezabilo.


Není právně a už vůbec ne morálně obhajitelné, aby trestní zákony našich zemí porušovaly Ústavou garantovaná základní lidská práva. Není právně obhajitelné nadřazovat zákon nižší právní síly zákonu v našich zemích nejvyššímu, a tím je Ústava spolu s Listinou základních práv a svobod.


Toto je naše první žádost: 


Žádáme zejména ženy a matky zastupitelky v našich parlamentech, aby společně s nelhostejnými muži předložily našim Ústavním soudům stávající neprávní stav k posouzení.

Úspěch při realizaci protidrogové politiky každého státu, regionu a obce je lemován řadou překážek. Avšak tou opravdovou, skutečnou překážkou je Úmluva OSN o drogách, a základní podmínkou úspěchu v prevenci drogových závislostí je její okamžité zrušení!

Méně znalým sdělujeme základní doložitelná fakta: drogová prohibice plodí stamiliony nešťastných lidí na této planetě, vede k terorismu, válkám, zabíjení, zohyzďování a kriminalizaci nevinných, ruinuje v řádech miliard veřejné rozpočty, dává prostor k enormním nekalým ziskům, zejména z černého trhu. A navíc milionům nemocných lidí znemožňuje se léčit, zachránit své životy nebo aspoň zmírnit svá utrpení! Není divu, že se veřejných prostředků na prevenci u dětí a mládeže a pomoc potřebným nedostává. Tvoří jen zlomek veřejných prostředků z celkového objemu „drogových rozpočtů“. Naprostá většina z nich jde na zajišťování naprosto neefektivní prohibice. Tento poměr veřejných výdajů je potřeba zcela obrátit!

V době probíhající ekonomické krize je úkol „zrušit úmluvu“ o to více naléhavý, protože její nesmyslnost pociťují nejvíce ti, kteří se dopadům krize neumějí či nemohou účinně bránit.


Toto je naše druhá žádost:

Žádáme zejména ženy a matky zastupitelky v našich parlamentech, aby společně s nelhostejnými muži předložily našim vládám požadavek zrušení Úmluvy OSN o drogách a ty jej předložily na jednání EU a OSN. Není možné krvavou Úmluvu OSN o drogách nadřazovat mezinárodním závazkům jako je Charta základních práv Evropské unie nebo Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny.


Česká a Slovenská republika se díky rozporům s evropským právem a nesplněním podmínek směrnice ES 98/34 s vysokou pravděpodobností už delší dobu nalézá v situaci právní neúčinnosti - a tedy i nevymahatelnosti a neplatnosti - trestního zákona ve věcech drog. Tento stav je třeba urychleně vyřešit. Dopady a důsledky neplatnosti trestního zákona ve věcech drog na veřejné zdraví a státní rozpočty našich zemí mohou být katastrofální!

Právní rozbor jsme zveřejnili (a ujišťujeme Vás, že ani my z něj radost nemáme), avšak odpovědní za tento stav v zemi a za jeho nápravu nikterak nereagují!


Toto je naše třetí žádost: 


Žádáme zejména ženy a matky zastupitelky v našich parlamentech, aby společně s nelhostejnými muži nalezly cestu k předložení právního rozkladu Nejvyšším soudům ČR a SR, které jsou jediné oprávněné předložit k posouzení právní platnosti či neplatnosti trestního zákona ve věcech drog Soudnímu dvoru EU.

Předem děkujeme za zájem, prostudování a řešení našich podnětů.


Sdělujeme, že jsme připraveni zákonodárkyním a zákonodárcům pomoci, bude-li naše pomoc žádána.


Konopí je lék,o.s.                    ENCOD.eu                                   Dekriminalizacia.O.Z.

http://www.konopijelek.cz    http://www.encod.org                 http://www.dekriminalizacia.sk