MZČR - tiskopisy formulářů a znění ZoNL

Aktuální znění zákona o návykových látkách najdete zde. Změny zákona o léčivech a zákona o návykových látkách "konopí do lékáren" č.50/2013 najdete zde. Tiskopisy formulářů MZ ČR k povolení k zacházení s OPL najdete zde