Konopná mast - Diabetická nohaVýpočet nákladů na léky, zdravotnické materiály, některé lékařské postupy a sociálních služeb pro pacienty se syndromem diabetické nohyStudie prokázala vysoké náklady na intervence hyperglykémie v typu 1. diabetici, hypertenze inhibitory ACE, kritická ischémie, neuropatie. Náklady na ambulantní péči po dobu osmi měsíců byly 7.500,- (+ / - 4.400,- Kč), antimikrobiální léčba 1.900,- Kč. V ambulantní péči pro vředy 22.500,- (+ / - 6.400,- Kč) a amputace 22.000,- (+ / - 9900,- Kč). Nejvyšší náklady jsou v terciární prevenci - první rok po amputaci 400.000,- Kč.


Brunerová L, Anděl M., Diabetologické centrum II. interní klinika 3. Lékařské fakulty UK FN Královské Vinohrady, Praha.
Diabetes 2. typu

Analýza přímých zdravotních nákladů v podmínkách České republiky ukázala, že průměrné roční náklady na jednoho diabetika 2. typu činí 25 858 Kč. Při vysoké prevalenci a incidenci se jedná o 10% celkových zdravotních nákladů. Největší podíl na těchto nákladech má nemocniční léčba diabetických komplikací, podobně jako v jiných vyspělých evropských zemích. Je tedy zřejmé, že diabetes 2. typu má nejen zdravotní, ale také ekonomické a sociální dopady a z tohoto pohledu je třeba hodnotit preventivní a léčebné strategie.Autoři: T. Doležal, Z. Písaříková, P. Zemanová, D. Bartášková
Autoři - působiště: Ústav farmakologie 3. lékařské fakulty UK Praha, přednosta prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc. Diabetologické centrum Interní kliniky 2. lékařské fakulty UK a FN Motol Praha, přednosta prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
Článek: Vnitř Lék, 2009, 55(4): 342-344


Výše uvedená noha určená k amputaci po půl roce léčby konopnou mastí