Senat - Výboru pro záležitosti Evropské unie

Ing. Bc. Miroslav Krejča, CSc.,20.12.2012, krejcam@senat.cz
Vážený pane senátore
Předně Vás zdravím a přeji krásný adventní čas

Obracím se na Vás jako předsedu „Výboru pro záležitosti Evropské unie“ ve věci, kterou bude Senát projednávat po novém roce. 

Obracím se na Vás jako odborný garant výzkumu „Konopí je lék“ ve věci parlamentem 7.prosince 2012 schválené novelizace zákonů známé jako „konopí do lékáren“. 

Věřím, že tuto průhlednou korupci jako jsou novely „konopí do lékáren“ jako senátoři vrátíte parlamentu k přepracování i pro nesoulad s právem EU.

Jde o právní, medicínskou a národohospodářkou korupci s miliardovými škodami na rozpočtu a především enormním utrpením občanů.
Osobně žádám marně o povolení pěstování léčivého konopí k výzkumu od roku 2000 a 4 roky marně žádáme o policejní ochranu! Českou republiku a porušení zákonů ČR od roku 2012 šetří Evropská komise a Soud pro lidská práva ve Štrasburku.

Jako předseda výboru lépe než jiní víte a máte aparát k ověření, že právě naše země má řadu prvenství ve vědě o léčivých účincích konopí (Univerzita Palackého) a možná znáte tradiční roli českého konopářství, kterou rozvrátilo rozhodnutí RVHP v 60 letech, a znáte moderní hospodářské využití  konopí (a paralelní rozvoj zemědělství a vesnic, potravinářství, lázeňství atd.),  ale také nechvalně známé a veřejné zdraví i rozpočty devastující evropské prvenství naší země v produkci a spotřebě marihuany! 

Černý obchod s marihuanou předložené novely ještě více posílí, nemocní se stanou obětí skutečně zločinecky jednajících dealerů drog za lhostejného nahlížení zákonodárců, že údajně věc, tzn. zpřístupnění konopí nemocným nebo snad vědecký výzkum v této věci, vyřešili!  Výzkum i terapie bude zcela zastavena pro cenovou nedostupnost, nikoliv pro neexistenci odborníků a vědeckovýzkumných kapacit na (dosud bojácných) univerzitách! 

Poslanecký návrh novel je v hrubém rozporem s právem OSN a EU, což lze doložit judikáty Soudního dvora Evropské unie C -194/ 94, C-390/99, C‑267/03, C-20/05, C‑137/09 a C 59/11. 

Důkazy o tom, že léčivou konopnou mastí dokážeme zachránit tragické amputace končetin diabetiků (přes 10 tisíc ročně!) jsme publikovali a referovali opakovaně včetně filmového zpracování a doložili opakovaně  kauzální a paliativní efekt cannabisterapie u řady onemocnění včetně rakoviny! Není jediného právního důvodu, abychom léčivou konopnou mast nám známého složení nesměli porovnávat a testovat a zpřístupňovat lidem a současně nemáme zájem kohokoliv omezovat v jeho recepturách a metodách zpracování!
Analýza Parlamentního institutu k nezbytnosti schvalovat Evropskou komisí nejprve notifikovaný novelizovaný zákon s povahou technického předpisu dle povinnosti směrnice 98/34 ES byla senátorům zaslána v březnu 2012, viz http://pravnistat.blogspot.cz/2012/07/parlamentni-institut-pravni-analyza.html
 
Notifikace dosud nebyla uzavřena a návrhy novel prošly v parlamentu dramatickými změnami. Jde o hrubé porušení judikátů SDEU v civilních a trestních sporech C -194/ 94, C-390/99, C‑267/03 a C-20/05. 

Kromě tohoto porušení práva OSN a EU judikáty SDEU C‑137/09 a C 59/11 doložily nezadatelné právo občanů EU pěstovat léčivé konopí a realizovat výzkum a právo pěstovat, šlechtit a zpracovávat necertifikované a původní odrůdy (nejen) konopí. To vše předložené novely „konopí do lékáren“ popírají a zastaví výzkum a dostupnost, i když je právě takto změna zákonů „marketingově“  obhajována.
I v tomto ohledu, tzn. šlechtění a výzkumu léčivých odrůd konopí a vhodných synergií kanabinoidů na jednotlivá onemocnění je parlamentem schválená novela zákona o návykových látkách v hrubém rozporu s právem OSN a EU a elementárním odborným poznáním v dané věci! 

Právo OSN a EU je z hlediska národohospodářského využití konopí i pro léčebné využití v tomto ohledu v plném souladu s ústavou, zákonem o zdraví lidu, občanským zákoníkem a zákonem o sdružování (vzdělaných a odpovědných) občanů, hospodářským a jiným právem. Klíčovou věcí je především podpořit výzkum a vzdělávání, osvětu, mluvit pravdu,  máme co světu nabídnout‚ České a Slovenské republice, Evropě, občanům. Nepodporujte prosím tak obludnou korupci jako jsou novely „konopí do lékáren“, které z nás činí provincii bez špetky vzdělanosti a s tak tragickým dopadem nejen na rozpočet, ale především na ty, kteří se nemohou bránit! 

Předávat díky zneužité policii a justici občany dealerům drog na ulici, podporovat černý trh a ještě občany trestat a vydírat extrémně předraženým nákupem v lékárně (odborně nepodloženého druhu a především složení konopí) je stejný zločin, jako kriminalizovat vědce nebo vzdělané nemocné občany, většinou seniory, kteří si (kromě rajčat nebo léčivek) pěstují konopí k léčbě mnohem účinnější, než novela navrhuje (dovážet z Nizozemí), a nikomu neškodí, naopak. Není potřeba podporovat mafie, ale vzdělanost, právo, tradici a národohospodářský prospěch naší zemi!

V případě, že byste měl k dané věci jakékoliv dotazy, jsem Vám s kolegy a kolegyněmi plně k dispozici.

S pozdravem a přáním klidných svátků
Dušan Dvořák, MMCA, www.konopijelek.cz
Reference rektorů Univerzity Palackého v Olomouci, vědců a dalších odborníků, odborných asociací, nevládních organizací, úřadu vlády, primátora Olomouce ad. najdete na webovém odkazu  http://cannabis-research.blogspot.cz/2012/07/cesky.html
Open Royal Academy, Tylova 2, 779 00 Olomouc

Kanabinoidy, Dr. Robert J. Melamede, PhD., zde základní souhrnné informace (česky)