Senat - Ustavně právnímu výboru

JUDr. Miroslav Antl. 20. prosince 2012 antl@miroslavantl.cz

Vážený pane senátore
Předně Vás zdravím a přeji krásný adventní čas

Obracím se na Vás jako předsedu ústavněprávního výboru ve věci, kterou bude Senát projednávat po novém roce. 

Obracím se na Vás ve věci parlamentem 7.prosince 2012 schválené novelizace zákonů známé jako „konopí do lékáren“.
Věřím, že tuto průhlednou korupci jako jsou novely „konopí do lékáren“ jako senátoři vrátíte parlamentu k přepracování. 

Jde o právní, medicínskou a národohospodářkou korupci s miliardovými škodami na rozpočtu a především enormním utrpením občanů. 

Poslanecký návrh novel je v hrubém rozporem s právem OSN a EU, což lze doložit judikáty Soudního dvora Evropské unie C -194/ 94, C-390/99, C‑267/03, C-20/05, C‑137/09 a C 59/11.

Analýza Parlamentního institutu k nezbytnosti schvalovat Evropskou komisí nejprve notifikovaný zákon s povahou technického předpisu dle povinnosti směrnice 98/34 ES byla senátorům zaslána v březnu 2012, viz http://pravnistat.blogspot.cz/
 
Notifikace dosud nebyla uzavřena a návrhy novel prošly v parlamentu dramatickými změnami. Jde o hrubé porušení judikátů SDEU v civilních a trestních sporech C -194/ 94, C-390/99, C‑267/03 a C-20/05. 

Kromě tohoto porušení práva OSN a EU judikáty SDEU C‑137/09 a C 59/11 doložily nezadatelné právo občanů EU pěstovat léčivé konopí a realizovat výzkum a právo pěstovat, šlechtit a zpracovávat necertifikované odrůdy konopí. To vše novely zastaví, i když je „marketingově“ právě tímto změna zákonů obhajována. 

I v tomto ohledu (šlechtění léčivých odrůd) je parlamentem schválená novela zákona o návykových látkách v hrubém rozporu s právem OSN a EU. 

Právo OSN a EU je v tomto ohledu v plném souladu se zákonem o zdraví lidu, občanským zákoníkem a zákonem o sdružování (vzdělaných a odpovědných) občanů. 

V případě, že byste měl k dané věci jakékoliv dotazy, jsem Vám plně k dispozici.

S pozdravem a přáním klidných svátků
Dušan Dvořák, MMCA, odborný garant výzkumu „Konopí je lék“
Open Royal Academy, Tylova 2, 779 00 Olomouc, www.konopijelek.cz