MSp - změny vládních nařízení k § 289 odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník


Od: Dušan Dvořák <dusandvorak@seznam.cz>
Datum: 18. července 2012 17:02
Předmět: Dotaz dle zákona 106/1999 Sb.
Komu: posta@msp.justice.cz

Adresát: Ministerstvo spravedlnosti, Vyšehradská 16, Praha 2, 128 00

Věc: Dotaz dle zákona 106/1999 Sb.
 Zašlete mi prosím,
1) Podkladovou argumentaci (důvodová zpráva) ministerstva spravedlnosti k Nařízení Vlády ČR č. 455/2009 Sb k § 289 odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, konkrétně mi zašlete pouze podkladovou argumentaci k Příloze 1 A. Bod 1., kde jsou specifikovány nelegální odrůdy konopí a způsoby měření THC, resp. objem měřené rostliny konopí na THC
2) Podkladovou argumentaci ministerstva spravedlnosti ke změně uvedeného nařízení vlády schválenou 30 listopadu 2011 jako Nařízení vlády  č. 3/2012 Sb., kterým se změnil v čl. I, bod 1 výše uvedený článek specifikující nelegální odrůdy konopí a měření THC
Prosím, aby mi byly podkladové materiály zaslány poštou a pokud by byly podkladové materiály ve velkém objemu a splnění zákonné povinnosti omezeno finančním plněním, aby mi toto bylo sděleno nejprve emailem nebo v SMS na 774 723 261

Děkuji a jsem s pozdravem

 Dne 18. července 2012 

 Dušan Dvořák, nar. 12.ledna 1962, Tylova 2, 779 00 Olomouc

Od: Centrální podatelna <posta@msp.justice.cz>
Datum: 19. července 2012 7:32
Předmět: RE: Dotaz dle zákona 106/1999 Sb.

Vaše podání bylo přijato dne 18.7.2012 v 5:03PM podatelnou Ministerstva spravedlnosti ČR.

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10
tel.: +420 221 997 111
fax:  +420 224 919 927
email:posta@msp.justice.cz
www.justice.cz