Zrušte Úmluvu OSN o drogách

Otevřený dopis účastníkům mezinárodní konference „Městská a regionální protidrogová politika v éře globalizace” a Pražského drogového fóra XXL


Vážené dámy, vážení pánové, milé kolegyně, kolegové, přátelé


Předně Vás srdečně zdravíme a přejeme úspěch pražské konferenci a fóru. 

Program konference je velmi bohatý. Přesto v něm podle nás chybí zásadní téma, které podmiňuje úspěch při realizaci protidrogové politiky každého státu, regionu a obce. Tou skutečnou překážkou je Úmluva OSN o drogách, a základní podmínkou úspěchu je její zrušení!


Zkušeným odborníkům jistě nemusíme opakovat klíčové důvody pro zrušení „úmluvy“. Méně znalým sdělujeme jen základní doložitelná fakta: drogová prohibice plodí stamiliony nešťastných lidí na této planetě, vede k terorismu, válkám, zabíjení, zohyzďování a kriminalizaci nevinných, ruinuje v řádech miliard veřejné rozpočty, dává prostor k enormním nekalým ziskům, zejména z černého trhu. A navíc: tisícům slušných lidí znemožňuje se léčit, zachránit své životy nebo aspoň zmírnit svá utrpení!


Není divu, že se veřejných prostředků na prevenci u dětí a mládeže a pomoc potřebným nedostává. Tvoří jen zlomek veřejných prostředků z celkového objemu „drogových rozpočtů“. Naprostá většina z nich jde na zajišťování naprosto neefektivní prohibice. Tento poměr veřejných výdajů je potřeba zcela obrátit!   Zrušit „úmluvu“ je pak úkol o to více naléhavý v době probíhající ekonomické krize, protože její nesmyslnost pociťují nejvíce ti, kteří se jejím dopadům neumějí či nemohou účinně bránit. Co po jejím zrušení?


Je samozřejmě třeba, abychom politikům vládám, úředníkům, resp. souhrnně „spravovatelům věcí našich společných“ pomohli najít řešení, jak dál po zrušení úmluvy. To je naše klíčová odpovědnost. Je ale také třeba, abychom jim dali jasně najevo, že nejsme k věci lhostejní, že je neustále sledujeme, že problematice rozumíme, a že se nenecháme ohlupovat. Je jejich povinností najít odvahu přijmout racionální koncept prospěšný pro občany! Nikoliv vytvářet podmínky pro zisky drogových mafií a majitelů farmaceutických firem a perzekuovat občany, jako doposud!


V naší zemi je pak tento úkol ještě naléhavější, neboť Česká republika se díky rozporům s evropským právem už delší dobu nalézá v situaci právní neplatnosti trestního zákona ve věcech drog. Tento stav je třeba urychleně vyřešit. Jeho dopady na veřejné zdraví a státní rozpočet mohou být katastrofální! Právní rozbor situace jsme již zveřejnili (a ujišťujeme Vás, že ani my z něj radost nemáme), avšak odpovědní za tento stav v zemi a za jeho nápravu nikterak nereagují!


Vážené dámy, vážení pánové, milé kolegyně, kolegové, přátelé


Žádáme Vás: zvolte ústředním mottem Vaší konference výzvu politikům celého světa ke zrušení úmluvy OSN o drogách! Doplňte o ni Pražskou deklaraci! Zrušení úmluvy je pak jistě i vhodným hlavním tématem pro „fórum“. Na něm však prosím neopomeňte projednat a zaujmout stanovisko zejména k nutnosti řešit právní stav v ČR. Děkujeme Vám.


Jménem odborné společnosti Konopí je lék, o.s.
MUDr. Jana Budařová, předsedkyně představenstva               
Mgr. Dušan Dvořák, výkonný místopředseda
Ing. Pavel Martínek, člen představenstva                            

Philip Polívka, člen představenstva
MUDr. Radek Matlach, člen představenstvaPS.: Nabízíme Vám a v případě Vašeho zájmu jsme připraveni vám po celou dobu konference poskytnout jako její doprovodný program promítání nového dokumentu Konopné pašije (40 min.), a to v Edukativní Konopné Klinice v Ateliéru ALF v Praze na Žižkově. Věříme, že pro případné zahraniční zájemce budeme schopni zajistit i simultánní překlad. Film Konopné pašije pojednává o kriminalizaci terapeutů a onkologicky nemocných, kteří se rozhodli léčit konopím. Je přístupný i k on-line přenosu, na  našich  stránkách