Manifest konopné revoluce

Manifest konopné revoluce

Nejvyšším zákonem naší země je Ústava České republiky, jejíž nedílnou součástí je Listina základních práv a svobod. Ústavě se nesmí žádný zákon protivit, a už vůbec ne Trestní zákoník.
Podle Hlavy první článku 1 (1) naší Ústavy je Česká republika svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.
Dlouhodobě jsme se snažili upozorňovat ústavní činitele a orgány této země, že konají v rozporu s naší Ústavou, když lidem brání užívat práva léčit se konopím.
Roky jsme hledali cestu k diskusi, přinášeli podklady a informace, navrhovali řešení. Všechny naše snahy však byly ignorovány. Řada občanů je dokonce kriminalizována, jsou jim působeny zdravotní, morální i materiální újmy. Policie je zneužívána, policisté stavěni proti vlastním spoluobčanům.
Od 17. listopadu 2010, v souladu s článkem 23 Listiny základních práv a svobod, výše uvedené protiústavní chování ústavních činitelů a orgánů naší země již nebudeme tolerovat.
V souladu s tisíciletou tradicí i nejnovějšími poznatky vědy a našimi Ústavou zaručenými právy (se) budeme konopím léčit, bude-li to zapotřebí, a také konat vše, co s tím souvisí.


V Praze na Světový den duševního zdraví 10. října 2010
Odborná společnost Konopí je lék, o.s.