Předseda soudu OS Prostějov odpovídá - neodpovídá

Stížnost na OS Prostějov dle zákona 106/1999 Sb. (dotaz na zákonou oporu měření THC v rostlinách konopí, stačí kliknout) odbyl předseda soudu OS Prostějov následovně, na což jsem mu následně odpověděl (uvedeno za odpovědí předsedy OS Prostějov) 

Od: JUDr. Vladimír Váňa <vvana@osoud.pro.justice.cz>
Datum: 6. března 2012 14:10
Předmět: Dotaz
Komu: dusandvorak@seznam.cz
Spisová značka: Spr. 244/2012

Pane Dvořáku,

k Vašemu podání označenému jako „Stížnost dle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.,“ které mi došlo 28.2.2012, sděluji, že především Vaše podání nepovažuji za regulérní žádost o poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a tedy ani Vaše stížnost z10.2.2012 nemůže být stížností podle § 16a zákona. Dotazujete se totiž na dokazování, resp. právní hodnocení ve věci 2 T 104/2010, v níž jste ovšem jako obžalovaný, resp. nyní již i odsouzený hlavním aktérem a v níž jste o projednávané problematice informován výrazně lépe, než já sám. Uvedený spis se od 23.1.2012 nachází u Krajského soudu v Brně k projednání a rozhodnutí nějaké Vaší stížnosti, takže do něj ani nemohu nahlédnout, abych zjistil, co v něm by vlastně mohlo být oním právním dokumentem, na který se dotazujete. Veškerá hodnocení, která v souvislosti s tímto řízením byla provedena, musejí být ovšem uvedena v odůvodnění rozsudku, protože jen příslušný soudce, který věc rozhodoval, ví oč se opíral a proč a toto musí uvést do odůvodnění rozsudku. Já sám, i kdybych měl spis k disposici, nejsem kompetentní k tomu, abych jednotlivé listiny ve spise posuzoval a poskytoval dokonce o nich informace o mém hodnocení. Pokud je mi známo, Váš případ projednalo několik soudních instancí, takže pokud jde o výsledky policejního zkoumání THC, zabývalo se jimi a hodnotilo je několik navzájem nezávislých kompetentních soudců a vydali Vám o něm svá rozhodnutí. Já Vám tedy rozhodně lepší hodnocení, než provedli oni, vydat nejsem schopen.

Pokud pak jde o to, že se Vám nedostalo reakce na Váš e-mail z 10.2.2012, zjistil jsem, že jste ho jednak označil jako žádost podle zákona 106/1999 Sb. a jednak jste ho adresoval ke sp.zn. 2 T 104/2010. Kvůli tomuto adresování skončil tak na trestní kanceláři, kde již ale nebyl k disposici spis, takže celkem logicky, pokud bych včas nestáhl, putoval by za spisem ke krajskému soudu.

Pokud si tedy hodláte s námi dále dopisovat, což ale nepovažuji za nijak účelné, prosím, aby nedocházelo zbytečně k takovým zpožděním, abyste laskavě co nejpřesněji označil, kam Vaše podání směřujete. Jestliže si přejete informaci podle zák.č. 106/1999 Sb., pak je třeba směrovat ji správě soudu, ke mně, tak řádně ji také je třeba označit, chcete-li něco sdělit soudci, pak je třeba označit, ke které spisové značce je dotaz určen. Zabráníte tak tomu, aby Vaše podání kolovalo po budově, než se dostane do správných rukou. Říkalo se tomu dříve „štábní kultura.“

Lituji, že Vám nemohu podat příznivější zprávu.

JUDr. Vladimír VÁŇA
předseda Okresního soudu v Prostějově
tel.č. 582 401 690 * fax č. 582 342 276

--------------------------------------------------
Od: Dušan Dvořák <dusandvorak@seznam.cz>
Datum: 6. března 2012 15:04
Předmět: Re: Dotaz
Komu: "JUDr. Vladimír Váňa" <vvana@osoud.pro.justice.cz>


Dobrý den
Postupujte prosím dle zákona 106/1999 Sb. a předejte věc nadřízené instituci.
Jen na okraj podotýkám, že ve spisu ani jinde není uvedeno, nač se táži.

Přeji vám hezký den, pevné zdraví a stálou pohodu

Dušan Dvořák, MMCA
http://dusandvorak.blogspot.com/
Konopí léčí nejen rakovinu
http://www.konopijelek.cz/
Vládní projekt "Marihuana do lékáren" je podvod, korupce a zločin na občanech