Stížnost na porušení zákona OS a OSZ Prostějov


Okresní soud Prostějov, Havlíčkova 2936/16, 797 09 Prostějov, posta@osoud.pro.justice.cz

Věc: Stížnost dle § 16a zákona 106/1999 Sb.

Vážená paní, vážený pane
Dne 11. února 2012 jsem OS Prostějov zaslal níže uvedený dotaz dle zákona 106/1999 Sb. avšak do dnešního dne mi nebylo odpovězeno. Žádám, aby tak bylo neprodleně v souladu se zákonem učiněno.
Dovoluji si upozornit, že jste dle zákona povinni předat stížnost k vyřízení nadřízenému orgánu

V Olomouci dne 27. února 2012
S pozdravem                                                  Mgr. Dušan Dvořák

Identifikační údaje: Dušan Dvořák, narozen 12.ledna 1962, bytem Tylova 2, 779 00 Olomouc

Zasláno stejně jako 11. února 2012 rovněž emailem a (nyní doporučeně) poštou

Příloha
Od: dusandvorak@seznam.cz
Datum: 11. února 2012 1:17
Předmět: žádost dle 106/1999 Sb. k 2 T 104/2010 (OS Prostějov)
Komu: posta@osoud.pro.justice.cz
Kopie: dusandvorak@seznam.cz  

Okresní soud Prostějov, Havlíčkova 2936/16, 797 09 Prostějov, posta@osoud.pro.justice.cz

Věc: žádost dle 106/1999 Sb. k 2 T 104/2010 (OS Prostějov)

V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím se obracím na váš soud s dotazem k výše uvedenému trestnímu spisu šetřenému vašim soudem a dotazuji se, z jakého konkrétního právního dokumentu jste vycházeli při schválení policejního měření THC v rostlině konopí ze zabaveného cca 310 kg léčivého konopí z ospělovské výzkumnické farmy, které se přes opakované písemné protesty členů odborné společnosti Konopí je lék,o.s. zredukovalo v prostějovských policejních skladech do roku 2010 na 25 kg určených k propadnutí státu, když již v roce soudního procesu v roce 2010 půl roku platilo Nařízení vlády číslo 455/2009 Sb., které stanoví v příloze 1, písm. A., odst. 1, že nepovolené je pěstování rostlin Cannabis (konopí), které obsahují více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů z celkové hmotnosti rostliny. Rostliny však byly odsekány cca 15 – 20 cm nad kořenem a celkové množství znehodnoceného konopí se záhadně zredukovalo na pravděpodobné celkové množství čistého množství THC v zabavených květech samičích rostlin konopí, pokud nemáme spekulovat, že se policistům léčivé konopí z Ospělova jaksi vypařilo, nebo ho rozprodali atd.
Pokud byste namítali, že dotaz nesplňuje žádost dle 106/1999 Sb.a jde o dotaz na právní názor, sděluji, že nepředpokládám, že jste se řídili pouze domněnkami, ale konkrétními ustanoveními zákonů včetně toho, že každá právní úprava zlepšující právní postavení dle nové právní úpravy je vždy činěna ve prospěch občana, tedy v daném případě odsouzeného Dušana  Dvořáka.
Protože vašemu jednáním vůbec nerozumím a nevím, o jaký právní dokument jste se opírali z hlediska měření THC v rostlinách konopí zabavených v Ospělově v roce 2009, děkuji vám předem za váš zájem a čas, který jste mému dotazu věnovali.

V Olomouci dne 10. února 2012
S pozdravem                                                  Mgr. Dušan Dvořák

Identifikační údaje: Dušan Dvořák, narozen 12.ledna 1962, bytem Tylova 2, 779 00 Olomouc 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Okresní státní zastupitelství Prostějov, Rejskova 3018/14, 796 01  Prostějov, posta@osz.pro.justice.cz

Věc: Stížnost dle § 16a zákona 106/1999 Sb.

Vážená paní, vážený pane

Dne 11. února 2012 jsem OSZ Prostějov zaslal níže uvedený dotaz dle zákona 106/1999 Sb. avšak do dnešního dne mi nebylo odpovězeno. Žádám, aby tak bylo neprodleně v souladu se zákonem učiněno.
Dovoluji si upozornit, že jste dle zákona povinni předat stížnost k vyřízení nadřízenému orgánu

V Olomouci dne 27. února 2012

S pozdravem                                                  Mgr. Dušan Dvořák

Identifikační údaje: Dušan Dvořák, narozen 12.ledna 1962, bytem Tylova 2, 779 00 Olomouc

Zasláno stejně jako 11. února 2012  rovněž emailem a (nyní doporučeně) poštou

Příloha

Okresní státní zastupitelství Prostějov, Rejskova 3018/14, 796 01  Prostějov, posta@osz.pro.justice.cz

Věc: žádost dle 106/1999 Sb.

Na podnět OSZ Prostějov bylo v letech 2009 – 2011 znehodnoceno a zabaveno na výzkumnické farmě léčivých genetik konopí v Ospělově patřící manželům Dvořákovým cca 500 kilogramů léčivého konopí a jeho produktů.

V souladu s zákonem o svobodném přístupu k informacím 106/1999 Sb. mi sdělte

1.      Jakým způsobem jste v roce 2009, resp. v roce 2010 při podání obžaloby na Mgr. Dušana Dvořáka, došli k množství cca 25 kg konopí k propadnutí státu, když – jak svědci rovněž u OS dosvědčili – bylo celkové množství zabaveného léčivého konopí nejméně v objemu 310 kg. zelené sušiny konopí.

2.      Na základě jakého právní dokumentu stran měření účinných látek v konopí jste v roce 2010 podali na Mgr. Dušana Dvořáka žalobu s odůvodněním, že v rostlinách konopí bylo více než povolených 0,3% THC, když od roku 2010 platilo  Nařízení vlády číslo 455/2009 Sb., které stanovilo v příloze 1, písm. A., odst. 1, že nepovolené je pěstování rostlin Cannabis (konopí), které obsahují více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů z celkové hmotnosti rostliny. Zajímá mne, proč jste znovu v roce 2010 nepřepočítali hodnoty a kriminalizovali jednání Mgr. Dušana Dvořáka, když dané vládní nařízení a postup měření v něm uvedený by jasně prokázal, že nešlo o jednání v rozporu se zákonem a dle zákona je jednání, kterým nová legislativa ruší trestnost či snižuje trestní sazby za určité jednání, posuzováno dle nové – pro obviněného či obžalovaného příznivější - legislativy.

3.      Na základě jakého právní dokumentu  jste v roce 2010 a v roce 2011 schválili, aby policie postupovala v rozporu s Nařízením vlády číslo 455/2009 Sb. a znehodnotila v Ospělově vrostlé rostliny konopí bez stonků a kořenů a  měření THC v rostlinách konopí v roce 2010 a 2011 bylo opět prováděno v rozporu s vládním nařízením.

4.      Jaké konkrétní úkony byly do dnešního dne vykonány stran znehodnocení vrostlých rostlin léčivého konopí a zabavení produktů z léčivého konopí 29.srpna 2011 v Ospělově. Zajímá mne, kdy nám budou vráceny masti a jiné produkty, anebo sděleno obvinění.

5.      31. ledna 2012  jsem podal stížnost (viz příloha) na odpověď OSZ Prostějov. Zejména mne zajímá, jak je možné, že dosud nebylo zahájeno policejní šetření, když jednáním prostějovských státních orgánů v letech 2009 – 2011 byly zabiti a zmrzačeni konkrétní lidé a toto se nevyšetřuje. Trvám na řádném zdůvodnění, proč nejsou nájemní vraždy a zločiny šetřeny a OSZ Prostějov porušuje zákon. Na některé vámi zabité spoluobčany se můžete podívat ve filmu Konopné pašije na Stream cz, konkrétně paní Olgu Novotnou s mizejícími nádory vláčenou přes celou republiku do Prostějova k soudu jste mohli (Mgr. Černík) vidět přímo u soudu s lékařskou zprávou o mizejících nádorech. Přesto jste konopí potřikráte znehodnotili.

V Olomouci dne 13. února 2012

S pozdravem                                                  Mgr. Dušan Dvořák
  
Identifikační údaje: Dušan Dvořák, narozen 12.ledna 1962, bytem Tylova 2, 779 00 Olomouc

 Zasláno poštou a rovněž emailem:
Od:dusandvorak@seznam.cz
Datum: 13. února 2012 12:08
Předmět: žádost dle 106/1999 Sb.
Komu: posta@osz.pro.justice.cz

Příloha

 Od: dusandvorak@seznam.cz
Datum: 31. ledna 2012 12:34
Předmět: OSZ Prostějov - Stížnost dle § 16a zákona 106/1999 Sb
Komu: posta@osz.pro.justice.cz
Kopie: dusandvorak@seznam.cz, olomouc@ctk.cz

Okresní státní zastupitelství, Rejskova 796 85 Prostějov, posta@osz.pro.justice.cz

Věc: Stížnost dle § 16a zákona 106/1999 Sb. 

Dne 30.ledna 2012 jsem podal stížnost na nezodpovězení otázek kladených OSZ Prostějov dne 9. a 16. ledna ve věci a) ochrany života a jiných lidských a občanských práv občanů zaslaných dne 14.července 2011 statutárnímu zástupci OSZ Prostějov a b) v září a říjnu 2011 ve věci nájemných vražd ze strany orgánů OS a OSZ Prostějov zneužívajících k tomuto úkonu Policii ČR, resp. trestného činu útok proti lidskosti ve spolupachatelství dle § 401 TZ viz: http://obanskadvokacie.blogspot.com/2012/01/os-osz-prostejov-stiznost-dle-16a.html

Kladené otázky OSZ 27.ledna 2011 odbylo sdělením v příloze uvedeným, ve kterém mi na otázky neodpovídáte. Není pravdou, jak uvádíte, že jsem byl k žádosti o ochranu života občanů zařazených do výzkumu "Konopí je lék" zaslaných 14.července 2011 ze strany OSZ 22.srpna 2011 informován. S otázkou na nájemné vraždy jste se navíc vůbec nevypořádali!
Žádám, aby mi bylo řádně odpovězeno v souladu se zákonem 106/1999 Sb.
Dne 31.ledna 2012 
Mgr. Dušan Dvořák, narozen 12.ledna 1962, Tylova 2, 779 00