Cannabisterapie (Cannabistherapy)
Cannabisterapie (Cannabis - konopí, terapie – léčba) je multidisciplinární obor zabývající se výzkumem a aplikací Cannabis, resp. léčivých látek v konopí (zejména kanabinoidů) v léčbě nemocí a úrazů.

Cannabisterapie je součástí celostní (holistické) medicíny, která se zaměřuje na hledání příčin, souvislostí a psychosomatických aspektů onemocnění, nikoliv pouze na odstraňování příznaků nemoci (diagnóz).

Cannabisterapie je druhem fytototerapie (rostlinná terapie, bylinkářství), kdy jsou k úzdravě využívány léčivé byliny - drogy.

Známe cca 2000 odrůd Cannabis s mnohdy protichůdnými účinky, resp. zcela odlišným složením kanabinoidů. Známe cca 110 druhů kanabinoidů, z toho 5 je velmi intenzivně bádaných.

Cannabis je jednou z nejbezpečnějších a nejšetrnějších léčivek, léčebné využití konopí je lidstvu známo přes několik tisíc let. Cannabis je nenávykový, nedá se předávkovat, nezpůsobuje smrt nebo sekundární nemoci jako farmaceutické zboží (léky) v lékárnách zdravotnického systému nebo jako drogy v ochodech s potravinami (alkohol, tabák). Diskomfortem léčby mohou být změny vědomí při užití vyšších dávek Cannabis obsahujících kanabinoid známý jako THC. Rizika spojena se užíváním Cannabis v rámci sebeléčby – nejčastěji známo formou kouření tzv. marihuany (s obsahem THC) - jsou v porovnání s běžnými farmaceutickým léky v lékárnách minimální.

První světovou vědeckou prací o léčebném využití Cannabis je práce týmu prof. Kabelíka z Palackého univerzity v Olomouci (1954) „Konopí jako lék“. Dnes je výzkum Cannabis jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících oborů na světě a čeští vědci pracující v zahraničí a zabývající se analýzami kanabinoidů patří mezi světovou špičku.

Multidisciplinarita oboru a klíčové oblasti výzkumu Cannabisterapie:
·       Genetika, šlechtění a pěstitelství léčivých odrůd
·       Analýza, biochemie a farmakokinetika kanabinoidů
·       Zpracování, aplikace a dávkování Cannabis
·       Související obory a spolupráce
·       Prevence, diagnostika, terapie a rehabilitace

Poznámka: Mediální prezentace Cannabis jako tzv. marihuany (popř. dronabinolu, THC apod.) je součástí dlouhodobé propagandy farmaceutických koncernů, zkorumpovaných politiků a lékařských lobby, drogové mafie a všech, kteří parazitují na prohibici léčivek a upírají občanům – pod rouškou údajné starosti o zdraví občanů – zákonná práva a odpovědnost za své zdraví a život.
Viz  Evropské komisi http://www.konopijelek.cz/Evropskekomisi/Evropskekomisipdf.pdf