Zmocnění zřizovatelů Edukativní konopné kliniky, členů Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů,z.s. a členů asociace Open Royal Academy