Ministerstvo zdravotnictví nejméně od 14.7.2000 cíleně sabotuje výzkum a dostupnost cannabisterapie

Apoptóza buněk rakoviny kanabinoidy je vědecky známa nejpozději od 14.7.1994.  Ministerstvo zdravotnictví -  více na http://ministerstvo-zdravotnictvi.blogspot.com/ - důkazně nejméně od 14.7.2000 a judikatury netrestnosti cannabisterapie 30.1.2008 a zápisu Dronabinolu do lékopisu SUKLu do dne 10.12.2008  do 10.12.2016  cíleně sabotuje výzkum a dostupnost konopných léčiv a produktů a  potřebných odborných informací, neboť nejpozději ode dne 14.7.2009 došlo z rozhodnutí MZ ČR k povolení výroby Dronabinolu (THC 1:0 CBD, nikdo neodržel) bez oznámení Komisi a nejpozději dne 14.7.2011 a povolení prodeje Sativexu (cca 1 THC :1 CBD, nikdo neobdržel licenci k výrobě dle novelizace neoznámen Komisi v § 15, ods. e) z.o.n.l. a cena Sativexu na měsíc je cca 25 tisíc Kč) a nejpozději od dne 17.11.2014 a faktického povolení - zpřístupnění prodeje Bedobiolu (cca 1 THC :1 CBD), Bedrocanu (15-20 THC : 1 CBD) a dalších konopných produktů cannabis herba  s cenou za gram jinak nezpracovaného cannabis flos cca 300 Kč, od nejpozději od 14. 7 . 2015 povolilo ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím SUKLu jednu dodávku cannabis flos Bedrocan od fy Elkoplast (15-20 THC : 1 CBD) za 1/3 ceny za gram cannabis flos.