Nobelova cena míru a Cena města Olomouce, města CannabisČeská republika versus Cannabis is The Cure
Univerzita Palackého v Olomouci a obec Olomouc, město světové vědy Cannabis sativa L. 
e-podatelna@upol.cz, podatelna@olomouc.eu, zurnal@upol.cz a cena.mesta@olomouc.eu                                                                           

Žádáme laskavě vedení Univerzity Palackého a zastupitelky a
Uruguay: José Mujica, prezident
zastupitele města Olomouce podpořit udělení Nobelovy ceny míru uruguayskému prezidentovi José Mujica za zastavení drogové války ve své zemi a prosazení přiměřené regulace Cannabis sativa L. a podpořit udělení Ceny města Olomouce pro olomoucké vědce,
kteří se počinu prezidenta José Mujica nedožili v kategorii Hrdinský počin za rok 2013, kdy se v ČR uvolnil Cannabis alespoň našim bohatým spoluobčanům a lékařům - dealerům. 300 Kč/ gram Cannabis flos Bedrocan z Holandska v lékárně je díky vysokému obsahu THC ke zhulení super, nikoliv však k léčbě. Město Olomouc lze nazvat městem světové vědy Cannabis, nikoliv městem korupce vědy Cannabis.   

Nominace Olomoumoučanů jsou za studie mezinárodního právního, přírodovědného a národohospodářského výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) a medicínského výzkumu Konopí jako lék a navrhujeme Cenou města Olomouce připomenout tyto významné olomoucké osobnosti: 

JUDr. Antonů Ludvík (1948 - 2013), právník, filantrop a pedagog. Ač velmi těžce handicapovaný vystudoval vysokou školu. Po roce 1989 se stal vedoucím právníkem rektorátu Univerzity Palackého v Olomouci. Ludvík Antonů byl spoluzakladatel prvního ryze olomoucké nevládního organizace Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů (2000), která investovala do výzkumu Konopí je lék první ryze olomoucké investice a pro prvního mezinárodního investora výzkumu Sanitas Animae (Sananim Olomouc) připravil od roku 1995 významné smlouvy a zejména pak smlouvu o spolupráci s Univerzitou Palackého. Ludvík Antonů byl předseda dozorčí rady Sdružení podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů (ONFAM) a supervidující analytik české ústavy k legalitě zacházení s Cannabis sativa L. (2008) a signatář výzkumu „Konopí je lék“ (2008). Právě Ludvík Antonů je autorem smlouvy mezi Sanitas Animae (Sananim Olomouc) a Univerzitou Palackého k výzkumu rizik a prospěchu Cannabis sativa L. a dalších látek včetně terapie, vzdělávání studentů UP a pořádání konferencí, studií, skript atd. Za univerzitu smlouvu o spolupráci v roce 1995 podepsal profesor PhDr. Josef Jařab, CSc, čestný člen odborné společnosti Konopí je lék, za Sanitas Animae (Sananim Olomouc) smlouvu podepsal vedoucí výzkumu Konopí

Gubernie Böhmen und Groß Cannabis Mähren: Blahopřejeme.

je lék Mgr. Dušan Dvořák, MMCA. Rámcovou smlouvu o spolupráci dále za univerzitu v roce 2013 podepsala další čestná a významná členka odborné společnosti Konopí je lék a emeritní rektorka Univerzity Palackého a nynější proděkanka pro Lékařské obory Ostravské univerzity profesorka MUDr. et PhDr. Jana Mačáková, CSc. Nemůžeme opomenout, že Ludvík Antonů jako velmi těžce handicapovaný člověk, který si nikdy nestěžoval a nesl svůj úděl statečně, byl rovněž členem dalších olomouckých nevládních organizací „Spolek Trend vozíčkářů“, „Nadačního fondu pro podporu vzdělávací činnosti v medicíně“, „Nadačního fondu Charlese Merrilla“ a dalších vzdělávacích, humanitárních a lidskoprávních spolků a aktivit včetně například celostátního serveru InternetPoradna.cz. 

Dále pak za výzkum Konopí jako lék, viz www.konopijelek.cz (sekce odborná literatura ke stažení)
připomeňme tyto osobnosti lékařských věd a fytoterapie

Prof. MUDr. Kabelík Jan, DrSc. (1891 - 1979)

Prof. MUDr. et. RNDr. Krejčí Zdeněk, DrSc. (1923-1992)

Prof. MUDr. Šantavý František, DrSc. (1915 – 1983)

Viz obsáhlé zdůvodnění nominace léčebného využití Cannabis sativa L. včetně jmen navrhovatelů a medailonků dvou nejen Olomoučanům známých profesorů Jařaba a Štreita na http://cena-olomouc-cannabis.blogspot.cz/ a vyjádření Hl. města Prahy jako mecenášů (investorů) mezinárodního vědeckovýzkumného pracoviště výzkumu Konopí je lék v Praze na Žižkově s názvem Edukativní konopná klinika  na http://praha-eu.blogspot.cz/

Dne 15.3.2014 za asociaci korporací Open Royal Academy (CZ)

Zakladatel, mecenáš (investor) a odborný garant výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure), absolvent Univerzity Palackého v Olomouci, Pražské vysoké školy psychosicálních studií, postgraduálního vzdělávání nejen Univerzity San Diego, California a Univerzity Palermo, Sicílice ad., viz Capo di tuti capi Cannabis Therapy na http://openroyalacademy.blogspot.com/