Obvodní soud pro Prahu 3

Od: <epodatelna@servis.justice.cz>
Datum: 29. prosince 2013 16:27
Předmět: Potvrzení o doručení podání s běžným číslem 69983/2013
Komu: info@konopijelek.cz


Vaše podání ve věci "Přejeme krásný nový rok 2014 Vládě ČR / Policii ČR /SZ / Soudům a soudním znalcům Hemp a Bohemp / Olomoucký kraj/ Open Royal Academy/ Art Language Factory/ Ateliér ALF/ Konopí je lék/ ČT a ČTK etc v Jeruzalémě" s evidenčním číslem 80035e30-6c4f-4d57-865a-

57fec15bd814 a s běžným číslem 69983/2013 bylo doručeno dne 29.12.2013 16:14:06.
Bylo podáno elektronicky e-mailem.
Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 1

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 3