MZ ČR odmítá vydat povolení k pěstování konopí po 13 let

MZ ČR nám odmítá vydat povolení k pěstování konopí k výzkumu od roku 2000Od: Kubíková Karla <Karla.Kubikova@mzcr.cz>
Datum: 10. dubna 2013 13:05
Předmět: sp.zn. 45 C-2
Komu: "dusan.dvorak@konopijelek.cz" <dusan.dvorak@konopijelek.cz>

 Važený pane Dvořáku, na základě Vaší žádosti, jenž byla Ministerstvu zdravotnictví doručena dne 29. března 2013, Vám sděluji následující:

Ad bod I.)
K dnešnímu dni dle ust. § 24 písm. a) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je výslovně zakázáno pěstovat druhy a odrůdy rostliny konopí, které mohou obsahovat více než 0,3% látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů. Tím Vám nelze vydat předmětné povolení, jelikož přesahuje rámec zákona a jeho vydání by bylo v rozporu s právním řádem České republiky. 

Ad bod II.)
V tomto bodě žádosti znovu zdůrazňujeme v návaznosti na Rozhodnutí ministra ze dne 13. března 2013, č. j. 7051/2013, že Ministerstvo zdravotnictví se nezabývá ani neupravuje problematiku pěstování konopí ve smyslu detekce účinných látek v konopí.

Ad bod III.)
Na základě článku 267 Smlouvy o fungování EU povinnost položit předběžnou otázku Soudnímu dvoru Evropské unie přísluší soudu nikoliv orgánu exekutivy.

S pozdravem

 Mgr. Viktorie Plívová
                                                        
Ministerstvo zdravotnictví

ředitelka odboru komunikace s veřejností a tisková mluvčí
Palackého náměstí 4, 128 01  Praha 2
tel.: +420 224 972 166
e-mail: viktorie.plivova@mzcr.cz  


Od: Medical Cannabis Social Club <dusan.dvorak@konopijelek.cz>
Datum: 29. března 2013 14:07
Předmět: žádosti
Komu: "mzcr@mzcr.cz" <mzcr@mzcr.cz>, "eu.brussels@embassy.mzv.cz" <eu.brussels@embassy.mzv.cz>
Kopie: openroyalacademy@gmail.com


Diag Human Cannabis, IČ: 266 70 232, Tylova 962/2, CZ 799 00 Olomouc

Ministerstvu zdravotnictví
Věc: Žádosti
I.               V současné době nemá ČR notifikován zákon o návykových látkách, ani zákon o léčivech dle směrnice 98/34/ES a evropské právo je nadřazené českému, a přesto chce ČR s rizikem vymahatelných škod nakupovat do lékáren konopí s obsahem nad 0,3%THC. Viz rozhodnutí ministra zdravotnictví strana 5, bod 6 ze dne 13.3.2013 čj. MZDR 7051/2013. Viz UNMZ dne 11. 3.2013 uvedené v kapitole 2 příloze č. 3 v šetření EK http://evropskakomise.blogspot.cz/ Zašlete nám jako členu mezinárodní asociace Open Royal Academy povolení k pěstování konopí nad 0,3%THC na ploše do 100m2/pěstitele.

II.             Zašlete nám vědecké studie o podávání standardizovaného obsahu účinných látek v konopí, které chcete dovážet, na léčbu konkrétních indikovaných nemocí včetně neamputace končetin u tzv. diabetické nohy, které údajně nesmíme pěstovat ani v době nenotifikovaných zákonů. Viz rozhodnutí ministra strana 3, bod 3 ze dne 13.3.2013 čj. MZDR 7051/2013

III.          Sdělujeme, že i správní orgán je povinen položit předběžnou otázku Soudnímu dvoru, pokud má právní pochybnosti a věc je pro řízení rozhodná. Proto žádáme položit předběžnou otázku. Otázka  SDEU: „Lze občanům a právnickým osobám nevydat povolení k pěstování konopí s obsahem nad 0,3% THC a vinit je z protiprávního jednání, kterého se mohou dopustit nesplněním normy, která nebyla v souladu se směrnicí 98/34/ ES řádně notifikována v souladu s právem Unie, pokud občané a společnosti spolupracující na výzkumném programu „Konopí je lék“ o splnění dané normy prokazatelně opakovaně požádali?“

V Olomouci dne 29.3.2013
Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady