Stížnost na ředitele Krajské policie Olomouckého kraje