Nominace Jana Amose Komenského Cannabis Jing & Jang

V den výročí učitele národů Jana Amose Komenského 28. března 2013 obdržel Dušan Dvořák 2 nominace Cannabis Jing & Jang.
První nominace se týkala návrhu na udělení ceny města Olomouce za výzkum "Konopí je lék" zveřejněného na Velký pátek 21. března 2008, což je uvedeno v odkazu zde. 

Druhá se týkala nominace hanácké Policie ČR ve formě 7 obvinění od roku 2010 za výzkum "Konopí je lék" a pozvání na přátelský hanácký piknik do Prostějova. 

Diag Human Cannabis, IČ: 26670232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Územní odbor SKPV Policie ČR Prostějov
Újezd 12, 796 77 Prostějov

Věc: Stížnost proti obvinění KRPM-98129-39/TČ-2012-141271 ´

Odůvodnění: Dne 28.3.2013 prostějovský policista Zlámal, který opakovaně vede policejní konfiskace na výzkumnické farmě v Ospělově, předal na olomoucké policejní stanici Dušanu Dvořákovi nejen vyžádanou videonahrávku z konfiskace z roku 2012 na CD, ale i předmětné obvinění ze dne 28.3.2013.V zákonné lhůtě podává Dušan Dvořák tuto stížnost.
1) V obvinění je uvedeno, že bylo policií v Ospělově opětovně zkonfiskováno konopí, avšak je uvedeno pouze cca 130 rostlin konopí, přičemž skutečnost je cca 10 x vyšší počet rostlin, tedy i vyšší objem THC, viz protokol o vydání věci
2) V dalším odkazuje předseda správní rady Diag Human Cannabis Dušan Dvořák na podání vysvětlení k KRPM-98129-33/TČ-2012-141271 dne 28.3. 2013 učiněné na olomoucké policii předsedou Open Royal Academy Ing. Františkem Dvořákem, které v přílohách 1-5 dokládá jasnou právní argumentaci legality a legitimit konání výzkumu „Konopí je lék“, a tedy i pěstování a zpracování Cannabis sativa
3)   Současně s tímto podává Diag Human Cannabis trestní oznámení na policistu Zlámala, který do očí před svědky Dušanu Dvořákovi lživě tvrdil, že policie nenatáčela na video předchozí konfiskace v Ospělově, když jen Dušana Dvořák od ledna zaslal 2x fotodokumentaci na email prostějovské policie i OSZ v Prostějově a doložil, že skutečnost je právě opačná.

Stejně jako Open Royal Academy i Diag Human Cannabis žádá, aby byly řádně prošetřeny osoby zneužívající funkce pro spolčení ke zločinům dle § 401 trestního zákoníku, uhrazeny škody, které byly občanům, investorům a výzkumu „Konopí je lék“ způsobeny, vyšetřeny záhadné váhové úbytky váhy konopí zkonfiskovaného v Ospělově a ztráty policejní videodokumentace z konfiskací do roku 2012, ale též žádá, aby byla v souladu se zákonem o Policii ČR vyřešena od roku 2009 opakovaně marně žádaná policejní ochrana zvláště pak při vědomí právně neúčinných zákonů, jak je opakovaně dokládáno! Pokud OSZ evropskému právu nerozumí, ať se obrátí na soud k položení předběžné otázky SDEU: Lze občany vinit z protiprávního jednání, kterého se mohou dopustit nesplněním normy, která nebyla v souladu se směrnicí 98/34/ ES řádně notifikována v souladu s právem Unie, pokud občané a společnosti spolupracující na výzkumném programu „Konopí je lék“, o splnění dané normy prokazatelně požádali?“ Děkuji.

V Olomouci 28.3. 2013 

Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady Diag Human Cannabis, člen Open Royal Academy