Vyjádření ústavních činitelů ČR

Vyjádření českých ústavních činitelů ČR k povinnosti ČR notifikovat zákony s povahou technického předpisu dle povinnosti směrnice 98/34/ES včetně pěstování a zpracování konopí a konopných produktů!

  • Rozhodnutí Kanceláře prezidenta ČR z února 2013 k upozornění nevládních organizací a občanů České republiky, Slovenska a Německa před podpisem prezidenta pod sněmovnami schválené, ale opět nenotifikované (právně neúčinné) novely zákonů "konopí do lékáren" (prezident přes opakovaná varování o právní nevymahatelnosti novel tyto podepsal 15.2.2013) najdete zde i s textem upozornění právní vady a rozpory s rozsudky Soudního dvora EU