Nejvyšší státní zastupitelství v Brně - Miloslav TetourNejvyšší státní zastupitelství, Jezuitská 585/4, 602 00  Brno-město


Věc: žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím


Žadatel: Miloslav Tetour, narozen 23.3.1957, trvalé bydliště Třešovice 25, 38601 StrakoniceOd 18.května 2012 podali občané a nevládní organizace stížnost ministru spravedlnosti o porušení vůči zákona vůči žadateli, které následně vedlo k zahájení přezkumného řízení u Nejvyššího státního zastupitelství - sp. zn. 1 NZZ 69/2012. Bohužel NSZ odmítá dle zákona č. 106/1999 Sb. občanům sdělit, jak přezkumné řízení žadatele dopadlo (např. 1 SIN 32/2012 z 19.12.2012). Proto se jako občan, kterého se věc nejvíce dotýká, obracím na NSZ s touto žádostí:1)    Zašlete mi dokument, kterým NSZ ukončilo šetření 1 NZZ 69/2012 a který zaslalo ministru spravedlnosti k rozhodnutí

2)    Pokud přezkumné řízení 1 NZZ 69/2012 nebylo ukončeno, sdělte, kdy lze očekávat ukončení přezkumného řízení.Děkuji a jsem s pozdravemVe Třešňovicích dne 7.ledna 2012Miloslav Tetour, v.r.


Zasláno emailem a s popisem poštou Ministerstvo spravedlnosti: 
Květová Marcela 

Dotaz k přezkumnému řízení Miloslava Tetoura
Vážená paní Květoňová  <MKvetova@msp.justice.cz>
Obdržel jsem dnes stejně jako lidé v kopii Vaše v příloze uvedené rozhodnutí, že v příípadě pana Tetoura nashledal ministr porušení zákona, ale že můžeme výhrady uplatnit do 15 dnů, avšak Vaše rozhodnutí  je datováno 26.11.2012. Dnes je 9.1.2013
Je tedy možné podávat výhrady do 25 ledna 2013?
Je možné od Vás získat stanovisko (přezkumnou zprávu) Nejvyššího státního zastupitelství, které přezkum vedlo a znát jeho závěry, aniž bychom žádali věc zaslat prostřednitvím zákona 106?
Je možné od Vás získa stanovisko ministerské komise? 
Děkuji 
Přeji vám hezký den, pevné zdraví a stálou pohodu
Dušan Dvořák


MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR

Vyšehradská 16, 128 10  Praha 2

Odbor dohledu
VÁŠ DOPIS čj.:

ZE DNE:

NAŠE čj.:
841/2012-OD-SPZ/4


VYŘIZUJE:
Mgr. Visinger
TEL.:
+420 221997397
FAX:
+420 221997557
E-MAIL:
ood@msp.justice.cz
V Praze dne   26.11.2012Pan / Paní / VáženíObviněný Miloslav Tetour, nar. 23.3.1957, podatelé: Michal Kolesár, Olga Kalisová, Jana Konývková, Ivona Jungwirthová, Jaromír Kafka, Věra Štefková a Jiří Štefka, Andrea Mašková, Petr Holeček, Lucie Flídrová, Milan Delinger, Zdeněk Sedláček, Lukáš Havel, Ladislav Váňa, Vítězslav Štefan ml., Vítězslav Štefan, Stanislav Žouželka, Karel Kříž, Dušan a Drahomíra Dvořákovi, Jitka Podzimková, Markéta Frantová, Lukáš Roztočil, Ladislava Čečáková, Pavel Novák, Jiří Červák, Robert Nováček, Petr Mareš, Robert Veverka, Petra Tesařová, Vladimír Doleček, Dušan Dvořák, Roman Maršálek, Mgr. Marcela Kohlíčková, Ing. Jana Pyšná, Zsolt Kurucz, Pavlína Komárková, Václav Drábka, Tomáš Křovina, Roman Rybár, Josef Krejčík, Jan Šíma, Petr Planka, František Neidhardt, Šárka Kučerová, Martin Groman, Petr Novotný, Petra Neumanová, Barbora Hančinová, Mikuláš Odehnal, Helená Nová, Ingrid Malhocká, Martin Ptáček, Milan Valeška, Božena Valešková - podnět k podání stížnosti pro porušení zákona směřující proti rozhodnutí ve věci Krajského soudu v Českých Budějovicích sp.zn. 20 T 45/2011            Z pověření ministra spravedlnosti Vám oznamuji, že po přezkoumání spisového materiálu pan ministr neshledal ve výše uvedené věci důvody k podání stížnosti pro porušení zákona ve smyslu § 266 odst. 1, 2 trestního řádu a Váš podnět odložil. Konečné rozhodnutí je věcně správné a zákonné a trest je přiměřený, mimořádně uložený pod dolní hranicí zákonné trestní sazby, neboť soud vzal v úvahu specifické okolnosti případu.

            Pan ministr si pro své rozhodnutí rovněž vyžádal stanovisko Nejvyššího státního zastupitelství, které zaujalo názor, že zákon porušen nebyl.

            Případné konkrétní námitky proti odložení podnětu adresujte ministru spravedlnosti ve lhůtě 15 dnů od obdržení tohoto vyrozumění.

JUDr. Martin Kupec, Ph.D., v.r.

        ředitel odboru dohleduZa správnost: M. Květová