Senát ČRVážený pane senátore, vážená paní senátorko.

Obracím se na Vás ve věci parlamentem 7.prosince 2012 schválené novelizace zákonů známé jako „konopí do lékáren“.
Sděluji Vám, že poslanecký návrh novel je v hrubém rozporem s právem OSN a EU, což lze doložit judikáty Soudního dvora Evropské unie C -194/ 94, C-390/99, C‑267/03, C-20/05, C‑137/09 a C 59/11.
Analýza Parlamentního institutu k nezbytnosti schvalovat Evropskou komisí nejprve notifikovaný zákon s povahou technického předpisu dle povinnosti směrnice 98/34 ES Vám byla zaslána v březnu 2012, viz http://pravnistat.blogspot.cz/ Notifikace dosud nebyla uzavřena a návrhy novel prošly v parlamentu dramatickými změnami. Jde o hrubé porušení judikátů SDEU v civilních a trestních sporech C -194/ 94, C-390/99, C‑267/03 a C-20/05. Kromě tohoto porušení práva OSN a EU judikáty SDEU C‑137/09 a C 59/11 doložily nezadatelné právo občanů EU pěstovat léčivé konopí a toto užívat a realizovat výzkum a právo pěstovat, šlechtit a zpracovávat necertifikované odrůdy konopí. I v tomto ohledu je např. parlamentem schválená novela zákona o návykových látkách v hrubém rozporu s právem OSN a EU. Právo OSN a EU je v plném souladu se zákonem o zdraví lidu, občanským zákoníkem a zákonem o sdružování (vzdělaných a odpovědných) občanů. Věřím, že tuto průhlednou korupci jako jsou novely „konopí do lékáren“ vrátíte parlamentu k přepracování. Jde o právní, medicínskou a národohospodářkou korupci s miliardovými škodami na rozpočtu a především enormním utrpením občanů.

S pozdravem a přáním klidných svátků
Dušan Dvořák, MMCA, odborný garant výzkumu „Konopí je lék“
Open Royal Academy, Tylova 2, 779 00 Olomouc, www.konopijelek.cz