Žádejme ministra spravedlnosti vystoupit v České televiziNa dotaz dle zákona o svobodném přístupu k informacím 106/1999 Sb. ohledně měření THC v rostlině konopí (zde) odmítla prostějovská policie, prostějovský soud a prostějovské státní zastupitelství odpovědět i přes nařízení brněnského krajského státního zastupitelství vůči nižšímu státnímu zastupitelství. Tytéž státní orgány odmítají vyjasnit, proč konají v rozporu s trestním zákoníkem, zákonem o návykových látkách a celou řadou dalších zákonů včetně zákona o policii a kriminalizací výzkumu „Konopí je lék“ - i přes žádost o policejní spolupráci od roku 2008 - zabily a zmrzačily v letech 2009 – 2012 tisíce spoluobčanů.

Krajský soud v Brně, jak je uvedeno níže, odpověděl za OS Prostějov a doložil porušení trestního zákoníku a porušení zákona o návykových látkách měřením THC právně podřadnou policejní metodikou po usušení a pouze z květu. Takto lze ryze účelově se souhlasem soudu kriminalizovat každého pěstitele technického konopí, protože samičí květ rostliny konopí je po usušení vždy vysoce nad zákonem povolených 0,3% THC! Měření na obsah THC však má být podle zákona o návykových látkách prováděno z celé nadzemní části rostliny včetně vrcholíku, stonku, větviček, listí i okvětí, nejen z květu a navíc – jak činí policie - po usušení, čímž manipuluje celkovým měřeným objemem rostliny! Prostějovské policii nařídilo na otázky odpovědět až Ministerstvo vnitra ČR a rovněž policie v odpovědi doložila zcela vědomé porušení zákona. V závěru odpovědi policie dokonce uvedla, že zabavuje  (nejen) Dušanu Dvořákovi konopné masti „k dalšímu sledování“, i když nebyl v dané věci ani obžalován anebo dokonce soudem odsouzen (jde o úrodu 2011) a dané masti neporušují žádný zákon, navíc limit % THC pro masti nikdo nikdy nedefinoval. Odpověď hanácké policie (zde) 

Odpověď naprosto bohorovného brněnského krajského soudu si opravdu vychutnejme. Nejlépe ve světle žádosti ministru spravedlnosti ve věci vězněného a zcela nevinného Miloslava Tetoura a jednoduché právní argumentace (zde)


Česká republika  - Krajský soud v Brně
* Rooseveltova 16, 601 95  Brno, ( 546 511 111, fax 546 513 362,

Naše značka: Si 65/
V Brně dne 20.2.2012


Vážený pan
Mgr. Dušan Dvořák
Tylova 2
779 00 Olomouc

Vážený pane,
Krajský soud v Brně obržel prostřednictvím elektronické pošty dne 11.2.2012 Vaše podání, datované dnem 10.2.2012, a posléze poštou dne 14.2.2012 podání stejného znění, které má náležitosti žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Váš dotaz směřuje do odvolacího řízení, vedeného Krajským soudem v Brně pod sp.zn. 3To 25/2011, ve kterém jste figuroval jako obžalovaný. Konkrétně požadujete zaslání informace, z jakého právního dokumentu zdejší soud vycházel při schválení policejního měření THC v rostlině konopí.
K Vašemu podání sděluji, že metoda kvantitativní analýzy konopí, tj. stanovení množství D-9-THC, používaná u Policie ČR, vychází z doporučené metodiky Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu „UNODC – Recommended methods for testing cannabis – Manual for use by national narcotics laboratories ST/NAR/8“. Manuál je veřejně dostupný na adrese:http://www.unodc.org/unodc/en/scientists/publications_manuals.html
Jedná se tedy o celosvětově používanou, standardizovanou a validovanou metodu.  Na znaleckých pracovištích Policie ČR je dále přijat a udržován systém kontroly a řízení kvality podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 17025:2005.

S pozdravem


                                                                   Mgr. Miroslava Sedláčková
                                                      asistentka předsedy Krajského soudu v Brně