Trestní podnět na šíření poplašné zprávy ČT ve věci "Marihuana do lékáren"


Od: dusan.dvorak@konopijelek.cz
Datum: 13. června 2012 14:59
Předmět: Trestní podnět na ČT a odbor propagandy kryjící zločiny a korupci
Komu: podatelna@nsz.brn.justice.cz, ovk@mvcr.cz
Kopie: radact@ceskatelevize.cz, Iinfo@nfpk.cz, ctk@mail.ctk.czVážené nejvyšší státní zastupitelství a policejní prezidium

Podávám jménem stovek odborníků a tisíců občanů podnět na prošetření dlouhodobé a vědomě lživé poplašné zprávy šířené Českou televizí kryjící obrovskou korupci a zločiny projektu „Marihuana do lékáren“ v oblasti
a)      Právní – s důsledky páchání zločinů proti lidskosti
b)      Medicínské – lživá propaganda s vědomou záměnou marihuany a dronabinolu za léčivé konopí a kanabidiol
c)      Ekonomické – miliardové škody na veřejných a soukromých rozpočtech
šířené prostřednictvím údajných „odborníků“ z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, konkrétně pak děkanem Tomášem Zimou, Vendulou Běláčkovou a Tomášem Zábranským a dalšími „odborníky“ na léčbu konopím z Centra adiktologie LF UK a České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

S „odborníky“ z ČLS JEP jsem vyjednával od roku 2008, podporovat propagandu o humanitě a la doktor Mengele nemohu, mám svědomí, čest a kompetenci. Na protest proti tomuto zločinu jsem vloni po 18 letech z ČLS JEP vystoupil. „Odborníci“ v rámci zločinného spolčení se zkorumpovanými poslanci šíří prolhanou poplašnou zprávu prostřednictvím ČT s naprosto tragickými dopady pro celou zemi, občany a národní hospodářství.


Odborníci“ z Lékařské fakulty UK a ČLS JEP za marketingové podpory farmaceutické petice „Léčebné konopí“ zneužívající nemocné ve veřejnoprávním mediu ČT veřejně lžou:

1)      že léčivé konopí je marihuana a hlavní léčivou látkou v konopí je dronabinol (THC), když je to naopak kanabidiol (CBD), resp. vhodná synergie desítek kanabinoidů a dávkování a metod vůči konkrétní nemoci, úrazu, akutní a chronické nemoci apod. – viz odborné studie

2)      že léčivé konopí jsou údajně 3 druhy enormně předražené sterilní marihuany z Holandska prodávané nemocným po legislativních úpravách od roku 2012 -2013 za několik set tisíc korun měsíčně (zhoubný rakovinový melanom kůže - extrakt), nebo desítek tisíc korun měsíčně (diabetická noha určená k amputaci - mast) atd. atd. jako údajné léčivé konopí pod názvem Bedrocan (THC 19% , CBD <1%), Bedrobinol (THC 12%, CBD <1%), Bediol (THC 6%, CBD 7,5%) nebo od roku 2011 za desítky tisíc britský konopný spray Sativex s poměry CBD a THC cca 50:50 – viz farmaceutická scéna jedů Evropy  

3)      že úmluvy OSN zakazují občanům pěstovat léčivé konopí a vyžadují nehledět ústavního pořádku země a jiných mezinárodních úmluv a je třeba občany mrzačit, zabíjet a kriminalizovat a zneužívat policii  a říkat, že jde u pěstitelů léčivého konopí o dealery drog, popřípadě prolhané a maskované kuřáky marihuany a je potřeba policejně měřit dronabinol (THC) v rostlinách léčivého konopí v naprostém rozporu se zákonem o návykových látkách nenotifikovaným navíc u Evropského společenství - viz úmluvy, deklarace, směrnice ES, judikát Nejvyššího soudu ČR z roku 2008 (Marie Brodská versus ČR), zákony 

4)      že úmluvy OSN trvají a praxe signatářských zemí úmluv dokládá nezbytnost zřízení státní agentury pro kontrolu léčivého konopí jako je navíc „odborníky“ navrhovaný zcela nekompetentní SUKL - viz praxe zemí Ameriky, Izraele, Španělska, Indie atd.

5)      že projekt „Marihuana do lékáren“ přinese občanům a soukromým a veřejným rozpočtům prospěch, když skutečnou a doložitelnou pravdou je, že ztráty na veřejných a soukromých rozpočtech budou v řádu několika miliard korun ročně, přičemž nejhorší dopady jsou strašlivé utrpení nemocných a zejména pak chudých spoluobčanů, zablokování výzkumu a navýšení počtu kuřáků marihuany mezi mladými lidmi a rozkvět černého trhu  - viz odborné studie mezinárodních týmů odborníků Open Royal Academy, NORML, ENCOD, zejména  unikátní a jednoznačné studie mezinárodních týmů jak je PROVE a NTORS, zprávy odborníků poradního sboru OSN, výroční zprávy UNODC, deklarace a protesty nositelů Nobelových cen a předních světových ekonomů, studie Národního monitorovacího centra ČR včetně české studie PAD apod.

Důkazy k poplašným zprávám prostřednictvím údajných „odborníků“ a jejich propagandistické farmaceutické petice „Léčebné konopí“  v České televizi: 

-         Srpen 2011: neexistuje jediný důkaz pro veřejné a zcela nepravdivé tvrzení ČT, že údajně až 3 roky po registraci dronabinolu v SUKLu ministrem zdravotnictví Tomášem Julínkem čeští odborníci, vědci a lékaři poprvé společně v mohutné síle atd. atd. vytvořili petici a oslovili parlament ohledně zpřístupnění léčby konopím pro nemocné vydávaného navíc lživě za marihuanu, když to od roku 2008 po judikátu Nejvyššího soudu (Marie Brodská versus ČR) činí společně více než několik stovek českých a zahraničních odborníků a tisíce nemocných z výzkumu „Konopí je lék“ a hlavní prodavačka korupce za pultem parlamentu Miroslava Němcová v srpnu 2011 říká v ČT „už ani den utrpení“, když ji doložitelně a důkazně lidé prosí na kolenou roky stejně jako další zločince v parlamentu, ať na ně neposílá policajty, zejména onkologicky nemocní a jejich rodiny – zde http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/132780-bude-se-u-nas-legalne-lecit-konopim/
 
-         Únor 2012: manipulací s fakty ČT zajistila, aby odborníci byli nazýváni kriminálníky nebo nesvéprávnými pacienty, o které se tito „odborníci“ postarají a „odborníci“ navrhují, že pokud si budou občané pěstovat plísně a nenakupovat je v lékárně, nechají zpřísnit tresty za svéprávnost, když kompetentní občané na plesnivé, předražené a neúčinné zboží z lékáren vydávané za léčivé konopí z vysoka kašlou, protože vědí, že žijí v zemi vzdělaných lidí a excelentních odborníků, v zemi Skály, Urbana, Rubeše, Grofa, Nerada, Kabelíka, Krejčího, Šantavého, Hanuše a nejsou po celkové lobotomii mozku – zde http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/212411000100202/  

-         Květen 2012: i přes projednávanou a dodnes neuzavřenou a nevyřízenou stížnost Rady ČT k neobjektivitě a podvodu projektu „Marihuana do lékáren“ (č.j. 83/12) vedení televize k prvnímu čtení v parlamentu prosadilo v pořadu  Události naprosto nevyváženou debatu Roberta Veverky z Legalizace.cz proti děkanovi LF UK Tomáši Zímovi a ten - přes Veverkovu neodbornost v léčbě konopím, odborných, právních a ekonomických aspektech věci  - byl obyčejnými a jednoduchými argumenty chycený do pasti a šířil další poplašné zprávy a demagogie o plísních, alkoholu a drogách, avšak podstata zločinu je úplně mimo a všichni včetně redaktora ČT o ní mlčeli – zde http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/212411000370509/obsah/202137-lecit-marihuanou-legalne/  

Podávám v této věci rovněž trestní podnět na osoby zainteresované do projektu „Marihuana do lékáren“ v rámci zločinného spolčení a podílu na organizovaném zločinu s titulem „MUDr“ v parlamentu a senátu jako je či byli Ivan Langer, Přemysl Sobotka, Pavel Bém, Boris Štastný, Milada Emmerová a k lidem lhostejných prolhaných „právníků“ jako je Karolina Peake, Igor Němec, Marek Benda, Stanislav Gros a pochopitelně opět Ivan Langer, učitelek jako je v té nejodpornější cyničnosti a stupiditě symbolizuje poslankyně Dagmar Navrátilová, sprostých veksláků a hospodských jako je Jiří Paroubek a především chemiků státní kasy jako je extrazločinec Miroslav Kalousek, studenti VUMLu Václava Klause, dříve VUML Národní fronty Gustáva Husáka.

Pokud byste jako žalobci a policejní orgány chtěli další odborné studie a důkazy o podvodu „Marihuana do lékáren“ s tragickými dopady na občanech a veřejných rozpočtech, pěkné důkazy jsou publikované od května 2012 ve Zdravotnických novinách, kterým redakce ZN úspěšně čelí propagandě „odborníků“ a nedá se zblbnout a snaží se objektivní informování zdravotníků, nebo pokud chcete doložit studie LF UK a zejména studii Racionální protidrogová politika od poslance Ivana Langera z roku 1996 jako dlouhodobý bonus iracionality a zločinu, mohu ty lži a podvody „odborníků“ doložit obratem. 

Pokud myslíte, že do vězení je nejprve potřeba dostat šéfa propagandy, komunistu Martina Dvořáka, ředitele České televize, nebo estébáka Jiřího Komorouse, policejního plukovníka se zálibou v propagandě doktorů „Mengele“, konejte svou povinnost. Mnoho spojovacích linek k tomuto trestnímu oznámení u klíčových politiků a možná i těm zablokovaným miliardovým kontům ve švýcarských bankách najdete v redakční radě inzertního časopisu politiků „Závislost a my“ (sledujte nejméně od roku 2000) a zejména jejich inzerentech a donátorech na ministerstvech s pravidelnými „pochůzkami“ v Blaníku na Václavském náměstí. 

Důkazy publikujeme a zálohujeme na veřejných a dvou dosud neveřejných serverech a blozích včetně záloh na oceněném webu o léčbě konopím (2009) www.konopijelek.cz  - viz sekce odborná literatura. Řadu důkazů najdete rovněž na mém cenzorsky zablokovaném blogu na Respektu. 

Děkuji předem za sdělení, který policejní orgán se ujme vyšetřování tisíců zabitých a zmrzačených a kriminalizovaných a zcela nevitých spoluobčanů České a Slovenské republiky od judikátu NS v lednu 2008 v kauze „Marie Brodská“ versus ČR a šetření výše uvedené poplašné zprávy a obrovské korupce s tím spojené a nezměrných škod a utrpení. 

Podnět k výročí vyhlazení Lidic sepsal a po odborné korektuře a doplnění klíčových důkazů 13.června 2012 s potvrzením, že jsem rád „smějící se bestie“, podává 

Dušan Dvořák, MMCA, odborný garant výzkumu „Konopí je lék“, zakladatel cannabisterapie, narozen 12.ledna 1962, bytem Tylova 2, 779 00 Olomouc, přechodně v řadě zemí EU a také na výzkumnické farmě léčivých genetik konopí, Cannabis Hemp Street No. 6, 798 55 Ospělov u Evropy (www.ospelov.eu
 
PS: Právní, medicínskou a ekonomickou analýzu Vám obratem za úplatu ztráty času a zpracování rešerší, fotokopií, scanů a digitálních dat dosvědčí dle své odborné kvalifikace odborníci a zahraniční korespondenti Open Royal Academy a členové mezinárodního výzkumu „Konopí je lék“ a řada dalších občanů a osobností zde i s adresami http://podporujeme.blogspot.cz/