Parlament České republiky - Výbor pro zdravotnictví

Otevřený dopis zdravotnímu výboru parlamentu

Vážený pane ministře, vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, vážená paní, vážený pane

27. června 2012 máte na výjezdním zasedání 16. schůze Výboru pro zdravotnictví v Lázních Jáchymov od 18.00 hodin pod bodem 4 projednat změnu zákonů zvanou souhrnně jako projekt „Marihuana do lékáren“

Dovolte prosím, abych Vám jako zakladatel cannabisterapie, mezinárodního výzkumu „Konopí je lék“ a nositel vládní ceny za vzdělávání veřejnosti v léčbě konopím doložil na důkazech, že jde o právně, medicínsky a ekonomicky zkorumpovaný projekt se ztrátami až několika miliard korun ročně na veřejných a soukromých rozpočtech, který způsobí
·         zablokování vysoce perspektivního výzkumu léčebných účinků konopí, který právě Univerzita Palackého v padesátých letech jako první na světě zahájila,
·         blokaci rozvoje již tak zkoušeného lázeňství,  rozvoje hospodářství a obcí a co je nejhorší,
·         nezměrné utrpení nemocným a nedostupnost urgentní, kurativní a paliativní léčby konopím většině občanů.

Přijetí projektu „Marihuana do lékáren“ způsobí další neúctu k právnímu řádu, kriminalizaci zcela nevinných občanů (zejména seniorů) a vyšší počet mladých lidí kouřících vysoce toxickou marihuanu z tzv. indoorových pěstíren, která je zcela záměrně mylně lidmi jako je děkan Lékařské fakulty UK Tomáš Zima, který projekt „Marihuana do lékáren“ připravoval, nazývána léčivým konopím.

Není pravdou, že
1)      že léčivé konopí je marihuana a hlavní léčivou látkou v konopí je dronabinol (THC), když je to naopak kanabidiol (CBD), resp. vhodná synergie desítek kanabinoidů a dávkování a metod vůči konkrétní nemoci, úrazu, akutní a chronické nemoci apod. – viz odborné studie a nezapomeňme především na památnou studii „Konopí jako lék“ pod vedením prof. Kabelíka z Univerzity Palackého

2)      že léčivé konopí jsou údajně 3 druhy enormně předražené sterilní marihuany z Holandska prodávané nemocným po legislativních úpravách od roku 2012 za až několik set tisíc korun měsíčně (zhoubný rakovinový melanom kůže - extrakt), nebo desítek tisíc korun měsíčně (diabetická noha určená k amputaci - mast) atd. atd. jako údajné léčivé konopí pod názvem Bedrocan (THC 19% , CBD <1%), Bedrobinol (THC 12%, CBD <1%), Bediol (THC 6%, CBD 7,5%) nebo od roku 2011 za desítky tisíc britský konopný spray Sativex s poměry CBD a THC cca 50:50 – viz farmaceutická scéna Evropy  

3)      že úmluvy OSN zakazují občanům pěstovat léčivé konopí a vyžadují nehledět ústavního pořádku země a jiných mezinárodních úmluv a je třeba občany mrzačit, zabíjet a kriminalizovat a zneužívat policii  a říkat, že jde u pěstitelů léčivého konopí o dealery drog, popřípadě prolhané a maskované kuřáky marihuany a je potřeba policejně měřit dronabinol (THC) v rostlinách léčivého konopí v naprostém rozporu se zákonem o návykových látkách nenotifikovaným navíc u Evropského společenství - viz úmluvy, deklarace, směrnice ES, judikát Nejvyššího soudu ČR z roku 2008 (Marie Brodská versus ČR), zákony 

4)      že úmluvy OSN trvají a praxe signatářských zemí úmluv dokládá nezbytnost zřízení státní agentury pro kontrolu léčivého konopí jako je navíc „odborníky“ navrhovaný zcela nekompetentní SUKL - viz praxe zemí Ameriky, Izraele, Španělska, Indie atd.

Dále strukturálně: veřejné výdaje na zajištění prohibice (bez nákladů na regulaci legálních drog včetně alkoholu a tabáku) a údajnou ochranu veřejného zdraví tvoří z celkových veřejných výdajů cca 80%! Veřejné výdaje na zajištění prevence, výzkumu, terapie a rehabilitace jsou max. 20%. Maximální efektivita zajištění prohibice je 1 Kč : 0,1 Kč, a to s oběma zavřenýma očima. Policejní ochrana veřejného zdraví má za výsledek evropské prvenství České republiky v produkci a exportu toxické marihuany z indoorových pěstíren. Naopak veřejné výdaje na zajištění prevence - rehabilitace v ČR jsou max. 20%. Avšak minimální finanční efektivita je zde nejméně 1 Kč : 2 -3 Kč (tzv. harm reduction a substituční terapie), maximální doložitelná efektivita 1:12 (specifická prevence). Jde o daňové příjmy legálně žijících občanů, zaměstnanost a nepotřebné veřejné výdaje na řešení sociálního vyloučení, enormní snížení nákladů na nemocnost a zejména pak infekční nemoci, kriminalitu, vězeňský a justiční aparát apod., což potvrdily řady expertních studií včetně mezinárodní studie OSN „Prove“ nebo české studie „PAD“. Nákladovost výzkumu konopných léčiv dle vládního projektu "Marihuana do lékáren" versus výzkumu Open Royal Academy "Konopí je lék" jsou v poměru minimálně 100:1! Terapeutická efektivita je v poměru minimálně 1:100 v neprospěch projektu "Marihuana do lékáren"!


Děkuji Vám za pozornost, kterou jste tomuto podkladovému materiálu věnovali a věřím, že se rozhodnete správně. Očekávám totiž, že nejste placeni drogovými a farmaceutickými mafiemi, ale jste zastupiteli lidu.

V Olomouci dne 26. června 2012

S přáním pevného zdraví a stálé pohody

Dušan Dvořák, MMCA
Poznámky: Cena gramu separovaného konopného extraktu THC a CBD (měsíční dávka) je 25 tisíc Kč: http://konopijelek.blogspot.cz/2012/07/sativex-cena-gramu-konopneho-extraktu.html

Od: Medical Cannabis Social Club <dusan.dvorak@konopijelek.cz>, Datum: 26. června 2012 13:00. Předmět: Parlament České republiky: Poslanecká sněmovna - Výbor pro zdravotnictví. Komu: boris.stastny@psp.cz, krakoraj@psp.cz, markovas@psp.cz, roztocila@psp.cz, snajdrm@psp.cz, stetinaj@psp.cz, adamv@psp.cz, antoninp@psp.cz, babakm@psp.cz, florianj@psp.cz, frankovas@psp.cz, gregoram@psp.cz, holikp@psp.cz, hubackovag@psp.cz, janekm@psp.cz, koskubaj@psp.cz, kotalikovap@psp.cz, michalika@psp.cz, nemecekv@psp.cz, rathd@psp.cz, rusnokj@psp.cz, skalickyj@psp.cz, svojaki@psp.cz, ulehlat@psp.cz, hegerl@psp.cz, sekretariat.ministra@mzcr.cz, gml@gmlcr.cz, sekretariat@lecebnelazne.cz, info@szpcr.cz, kancelar@clkcr.cz, komora@lekarnici.cz Kopie: mfdnes@mfdnes.cz, ctk@mail.ctk.cz, redakce@pravo.cz, radact@ceskatelevize.cz, redakce@piratskenoviny.cz, redakce@novinky.cz, redakce@ihned.cz, pdpv@seznam.cz, info@nfpk.cz, info@konopijelek.cz