Vendula Běláčková, Tomáš Zábranský - Pěstování konopí, podklad pro parlamentní projekt "Marihuana do lékáren"

Úvod k práci adiktologů Venduly Běláčkové a Tomáše Zábranského o pěstování léčivého konopí

Po přečtení níže uvedené práce sloužící jako podklad pro parlamentní projekt s názvem "Marihuana do lékáren" se jako jeden se spoluzakladatelů multidisciplinárního oboru adiktologie a cannabisterapie a od roku 1993 do roku 2011 člen České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (vystoupil jsem z ČLS JEP na protest proti projektu Marihuana do lékáren) nemohu ubránit dojmu, že v dané práci vůbec nejde o nemocné a šíření vzdělaní a osvěty mezi odbornou veřejností a politiky, ale o marketingovou studii pro úspěch farmaceutické a drogové mafie.

Právě Tomáš Zábranský má jedny z největších odborných znalostí a příkladů ze světa, jaký je prohibice a kriminalizace občanů pěstujících si konopí obrovský byznys pro oba mafiánské subjekty a také, jaký je to odporný zločin na občanech a nemocných a obrovská ztráta na veřejných rozpočtech, zdroj korupce a utrpení.  

Posuďte sami, zda jsou v lékařském slovníku jako nejdůležitější termíny právě slova jako regulace a kontrola, když víme tisíce let, že konopí léčí a nezpůsobuje ohrožení veřejného zdraví a naprosto zanedbatelná rizika při zneužívání, pokud jsou dodržována ústavou a úmluvami garantovaná práva a občané nejsou kriminalizováni za jeho pěstování, ale naopak vzděláváni a informováni a vedení k odpovědnosti a úctě k přírodě a starosti o své bližní a rodiče.

Když o nemocných pěstujících si k léčbě konopí a nemocech obecně mluví lidé, kteří jsou roky lhostejní, cyničtí a hluší ke znalostem a zkušenostem a letitým prosbám nemocných a odborným znalostem zkušených pěstitelů léčivého konopí, roky prosících a protestujících celých rodin u poslanců, ať na nich není zneužívána policie a kolegové "odborníci" nevidí jako klíčové lidskoprávní otázky nemocných a zločiny poslanců s charakterem zločinů proti lidskosti a současně nárohodospodářský význam pro všechny občany, je potřeba tuhle práci - údajně na zakázku parlamentu - uvodit osobní zkušeností s těmito autory, kteří v dané oblasti a práci mají pouze akademické zkušenosti a loajální vztahy k parlamentním zločincům v pozadí projektu Marihuana do lékáren jako je Ivan Langer nebo Pavel Bém. 
Projekt Marihuana do lékáren poškodí nejvíce nemocné a zejména seniory na vesnicích, hrubě poškodí děti a mládež a celé národní hospodářství, o úctě k právu a nezneužívání policie k ochraně mafie ani nemluvě. 

Přesto jde v práci o důležitý zahraniční přehled dokládající lež politiků i samotných autorů, že Úmluvy OSN zakazují občanům pěstovat konopí a musíme na občany posílat policii, aby se daní občané vyvinili u soudů z nemoci anebo radosti z rostliny a šluku marušky a zamlčeli a popřeli u soudu ústavou garantovaná práva a soudy tyto občany ve vězení převychovali z rakoviny, astmatu, roztroušné sklerozy, lupénky a vlastní svépravnosti. 
Posuďte sami, pokud potřebujete napovědět, podívejte se např. na Španělsko.